Bibliografia

Kryteria ewaluacji pomocy społecznej

Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszaws,

Autor/-ka Dr hab. Ryszard Szarfenberg
Rok2010
Rodzaj dokumentupublikacja przeglądowa
Link do publikacji

Rozważmy kilka pytań. Jakiej jakości jest pomoc społeczna i jej usługi? Jakie cechy powinna mieć dobra pomoc społeczna? Jak odróżnić dobrą pomoc społeczną od złej? Czy pomoc społeczna jest użyteczna, sprawiedliwa, skuteczna, efektywna? Czy środki przeznaczane na pomoc społeczną nie są marnowane? W jaki sposób sprawić, aby było więcej dobrej pomocy społecznej, a mniej złej? Pytania te wydają się ważne, a możne nawet fundamentalne, jeżeli zdamy sobie sprawę, że decydujemy się wydawać pieniądze publiczne płynące z podatków na tego rodzaju działalność. Niezależnie od tego, jak szlachetne cele się jej przypisuje (np. pomoc potrzebującym), środki przeznaczane na nią zawsze będą mniej lub bardziej ograniczone. Trudno przekonać społeczeństwo i jego reprezentantów, aby je zwiększyć lub chociaż nie obniżać, jeżeli panuje przekonanie, że pomoc społeczna jest nieużyteczna, niesprawiedliwa, nieskuteczna, marnotrawna.
z Wprowadzenia


SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Ewaluacja działania
Jakość pomocy społecznej
Podstawowe kryteria ewaluacji działania służb społecznych
Użyteczność
Skuteczność
Efektywność (ekonomiczność)
Sprawiedliwość
Koncepcja wielokryterialnej ewaluacji pomocy społecznej
Wnioski