Bibliografia

Kraków dla wszystkich? Polityka antydyskryminacyjna a krakowska administracja samorządowa.

Raport z monitoringu 2011–2014

Fundacja Autonomia

Autor/-ka praca zbiorowa
Rok2014
Okres2011-2014
Zasięglokalny
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
ISBNhttp://www.autonomia.org.pl/doc/RAPORT_KSA.pdf
Link do raportu

"Publikacja, którą Państwu przedstawiamy, jest efektem pracy osób skupionych w Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej (KSA), w latach 2011–2014 realizujących projekt „Monitoring działań podejmowanych przez samorząd Krakowa w zakresie planowania polityki społecznej oraz budżetu miasta pod kątem przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy”. Miał on na celu sprawdzenie, jak wygląda stan realizacji polityki antydyskryminacyjnej w Krakowie. Naszym zamiarem było także zainicjowanie dyskusji nad wprowadzeniem rozwiązań, które mogłyby wesprzeć włączanie perspektywy przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy w działania administracji samorządowej w Krakowie."
(fragment)

SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie do raportu
 • Projekt Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej. Metodologia monitoringu, proces, wyzwania, dylematy
 • Podstawowe założenia polityki antydyskryminacyjnej w administracji samorządowej
 • Analiza danych zebranych w ramach monitoringu w obszarze badawczym „Polityka społeczna”
 • Analiza budżetu Gminy Miejskiej Kraków w roku 2012. Wnioski i rekomendacje
 • Wnioski z monitoringu i rekomendacje dla administracji samorządowej Krakowa
 • „Projekt strategii zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim
  i ksenofobicznym w przestrzeni publicznej miasta. Propozycja dla Samorządu lokalnego Miasta Krakowa (2012–2016)”. Analiza dokumentu
 • Prace nad „Projektem strategii zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni publicznej miasta”. Analiza procesu
 • Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Praw Człowieka, Przeciwdziałania dyskryminacji i Przemocy. Historia trzykrotnego odrzucenia przez Urząd Miasta Krakowa wniosku o powołanie KDO
 • Podsumowanie
 • Aneks 1: Analiza prawna wybranych programów ramowych Miasta Krakowa z uwzględnieniem w nich perspektywy równości i niedyskryminacji
 • Aneks 2: dobre praktyki
 • Aneks 3: Wyzwania narzędzi partycypacji społecznej w Krakowie
 • Aneks 4: Kalendarium