Bibliografia
Okładla dla

Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży. Raport z badań

Millward Brown SMG/KRC, Fundacja Dzieci Niczyje

Rok2011
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Link do raportu

Hasło słownikowe Przemoc

Autorzy: Joanna Włodarczyk, Małgorzata Hamela

Niniejszy raport prezentuje wyniki projektu badawczego Fundacji Dzieci Niczyje na temat komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży. Badania zostały przeprowadzone w Polsce oraz na Ukrainie od maja do sierpnia 2011 roku, w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat zagrożeń dzieci i młodzieży komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym, w tym prostytucją i handlem dziećmi.
(z Wprowadzenia)

SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie
2. Zarys teoretyczny. Definicja i skala zjawiska
3. Cele badań
4. Metodologia 
5. Najważniejsze wyniki
6. Wyniki 
6.1. Postawy i doświadczenia młodzieży – badanie jakościowe
6.1.1. Najpopularniejsze formy kontaktów seksualnych
6.1.2. Powody podejmowania kontaktów seksualnych i kryteria doboru partnerów seksualnych
6.1.3. Definicja prostytucji 
6.1.4. Znajomość problemu komercyjnego wykorzystywania seksualnego 
6.1.5. Przyczyny i czynniki ryzyka 
6.1.6. Konsekwencje
6.1.7. Podejście do nastolatków uprawiających prostytucję 
6.1.8. Odpowiedzialność i pomoc 
6.1.9. Znaczenie różnych aspektów sytuacji prostytuowania się
6.1.10. Ocena potrzeby prowadzenia zajęć dla młodzieży na temat komercyjnego wykorzystywania seksualnego
6.2. Postawy wobec komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży
6.2.1. Ocena różnych zachowań seksualnych młodzieży na tle komercyjnym
6.2.2. Częstość występowania różnych aspektów zachowań seksualnych młodzieży na tle komercyjnym 
6.2.3. Powody podejmowania komercyjnych kontaktów seksualnych przez dzieci i młodzież 
6.2.4. Istnienie grup szczególnego ryzyka podejmowania kontaktów seksualnych za zapłatą lub w zamian za inne korzyści
6.2.5. Wiedza o karalności świadczenia usług seksualnych przez osoby w wieku 15–18 lat w zamian za zapłatę lub inne korzyści oraz korzystania z takich usług 
7. Wnioski
8. Aneks
8.1. Aneks 1. Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego – główne pytania 
8.2. Aneks 2. Kwestionariusz badania omnibusowego 
9. Bibliografia