Bibliografia
Okładla dla

Kobiety, wybory, polityka

Instytut Spraw Publicznych,

Autor/-ka praca zbiorowa
Rok2013
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Link do raportu

W grudniu 2012 roku Instytut Spraw Publicznych zakończył dwuletni projekt badawczy dotyczący udziału kobiet w procesie wyborczym. Pod merytorycznym kierownictwem prof. Małgorzaty Fuszary, zespół Programu Prawa i Instytucji Demokratycznych dokonał analizy uczestnictwa kobiet w wyborach samorządowych 2010 i parlamentarnych 2011 roku. Interdyscyplinarny zespół złożony z socjolożek i socjologów, prawników i prawniczek, politologów i politolożek zrealizował badania jakościowe oraz ilościowe, dzięki którym udało się zidentyfikować bariery uniemożliwiające kobietom kandydowanie w wyborach na równych zasadach z mężczyznami. Czas, w którym realizowane były badania, zbiegł się z pierwszymi w Polsce wyborami parlamentarnymi, w których zastosowane zostały kwoty płci. Efektem pracy badaczek i badaczy jest dzięki temu aktualna analiza wpływu tego rozwiązania na partycypację polityczną kobiet, a także zbiór rekomendacji umożliwiających efektywniejsze wykorzystanie kwotowego mechanizmu.

 

SPIS TREŚCI

Małgorzata Fuszara
Wstęp. Nierówność kobiet i mężczyn w wyborach i sposoby jej przezwyciężania

Małgorzata Druciarek, Aleksandra Niżyńska
Kobiety w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Małgorzata Fuszara
Wybory samorządowe. Kobiety we władzach lokalnych

Aleksandra Niżyńska
Kobiety - kandydatki i wybrane w wyborach samorządowych w 2010 roku w świetle statystyk wyborczych

Małgorzata Fuszara
Kobiety w wyborach samorządowych w 2010 roku z perspektywy uczestniczek procesu wyborczego

Małgorzata Fuszara
Udział kobiet w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej

Małgorzata Fuszara
Kobiety – kandydatki i wybrane posłanki w świetle statystyk wyborczych

Małgorzata Fuszara
Kobiety w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku z perspektywy uczestniczek i uczestników procesu wyborczego

Małgorzata Fuszara
(Nie)równość płci w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej

Jarosław Zbieranek
Jednomandatowe okręgi wyborcze w polskim prawie wyborczym a kwestia równości płci

Małgorzata Druciarek, Małgorzata Fuszara, Aleksandra Niżyńska,Jarosław Zbieranek
Równość płci na listach wyborczych – perspektywy na przyszłość

Bibliografia
Noty o autorach
Aneksy

Emilia Rekosz
Kobiety i mężczyźni w telewizyjnej kampanii wyborczej.
Wybory samorządowe w 2010 roku

Emilia Rekosz
Kobiety i mężczyźni w telewizyjnej kampanii wyborczej.
Wybory parlamentarne w 2011 roku

O projekcie