Bibliografia
Okładla dla

Kobiety w życiu publicznym

Centrum Badania Opinii Społecznej,

Autor/-ka Małgorzata Omyła-Rudzka
Rok2013
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentukomunikat z badań
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Zmienne metryczkowe orientacja polityczna , płeć , status materialny , wykształcenie
Link do raportu

Przesłanki Płeć

Wśród badanych przeważają opinie, że więcej kobiet niż obecnie powinno zajmować odpowiedzialne stanowiska w rządzie (47%), w fundacjach i organizacjach społecznych (47%), w partiach politycznych (46%), w administracji państwowej (42%), a także w firmach i przedsiębiorstwach (45%). Dodać należy, że w przypadku administracji państwowej niemal tyle samo ankietowanych jest za zwiększonym udziałem pań na kierowniczych stanowiskach co za utrzymaniem status quo. Za zmniejszeniem liczby kobiet pełniących ważne funkcje opowiadają się jedynie bardzo nieliczni respondenci (od 3% do 8%).