Bibliografia
Okładla dla

Kobiety w Polsce 2007

Główny Urząd Statystyczny,

Rok2007
Okres1990-2005
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne


Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Przemoc , Równość płci

Podstawową część opracowania ,,Kobiety w Polsce’’ stanowią dane statystyczne prezentowane w części tabelaryczno-wykresowej, dokumentujące wszechstronnie sytuację demograficzną, ekonomiczną i społeczną kobiet oraz ich udział w procesach rozwojowych. Dane dotyczą głównie okresu 1990—2005, niektóre porównania odwołują się do danych spisowych z 1988 r. oraz 2002 r. Uwzględnienie przekroju miasto—wieś oraz przekroju według województw pozwala na ocenę przestrzennego zróżnicowania rozpatrywanych procesów. Generalnie dane dotyczą zarówno kobiet jak i mężczyzn, co umożliwia dokonywanie porównań według płci. Poprzedza je poniższe omówienie podstawowych tendencji zmian, jakie zaszły od 1990 r. (tj. od wydania poprzedniej publikacji poświęconej tej tematyce) oraz głównych aspektów przemian, determinujących sytuację kobiet w Polsce. Przyjęto przy tym zasadę, by bardziej szczegółowo omawiać dane za 2005 r., oceniając jednak zmiany, jakie zaszły w czasie, a także porównując, w miarę możliwości, dane według płci. Starano się też uchwycić zróżnicowanie przestrzenne omawianych procesów w Polsce oraz pokazać je na tle zmian dokonujących się w krajach Unii Europejskiej.
(z Wprowadzenia)

SPIS TREŚCI

Działy

1. Dane demograficzne

2. Zdrowie

3. Edukacja i nauka

4. Rodzina i gospodarstwo domowe

5. Aktywność ekonomiczna

6. Źródła utrzymania. Dochody. Spożycie

7. Budżet czasu. Turystyka. Sport

8. Kobiety w organach przedstawicielskich

9. Przemoc w rodzinie i przestępczość

10. Kobiety w krajach Unii Europejskiej

Spis tablic i wykresów

Wykaz publikacji GUS