Bibliografia
Okładla dla

Kobiety w Polsce 2003

Centrum Praw Kobiet

Rok2003
Okreslata 90te
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring


Przesłanki Płeć

W raporcie przedstawiamy zmiany, jakie zaszły w sytuacji kobiet w Polsce w latach 90. i w pierwszych latach nowego tysiąclecia. Zawarte tu informacje dotyczą położenia kobiet w różnych sferach życia: w dziedzinie oświaty, w rodzinie, na rynku pracy i w życiu publicznym. W raporcie zajmujemy się także problemem przemocy wobec kobiet, miejscem i sposobem prezentowania kobiet w mediach, polityką rządu wobec kobiet i trudną kwestią zdrowia kobiet. Omawiamy przepisy prawa, zmiany w ustawodawstwie i praktykę życia codziennego.
(fragment z Wprowadzenia autorstwa Urszuli Nowakowskiej)