Bibliografia
Okładla dla

Kobiety na polskiej scenie politycznej

Instytut Spraw Publicznych,

Autor/-ka Aleksandra Niżyńska , Jarosław Zbieranek , Małgorzata Druciarek , Małgorzta Fuszara
Rok2012
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Zmienne metryczkowe płeć
ISBN978-83-7689-039-5
Link do raportu

Przesłanki Płeć

W rankingu Global Gender Gap z 2011 roku Polska znalazła się na czterdziestym drugim miejscu wśród 135 krajów. Najsłabiej wypadła właśnie w wymiarze politycznym, określanym stopniem obecności kobiet w parlamencie, liczbą kobiet na stanowiskach ministrów i kobiet pełniących urząd premiera.
W związku z ograniczoną obecnością kobiet w polskim życiu politycznym Instytut Spraw Publicznych rozpoczął w styczniu 2011 roku dwuletni projekt badawczy „Kobiety na listach wyborczych”, którego celem jest rozpoznanie przeszkód i ograniczeń, jakie napotykają kandydatki w proce sie wyborczym. Ważnym impulsem do podjęcia tej tematyki właśnie w latach 2011–2012 były prace legislacyjne nad ustawą zawierającą mechanizmy wyrównania szans kobiet i mężczyzn w procesie wyborczym, a także uchwalenie nowego Kodeksu wyborczego, który wprowadza warunek 35% kwoty dla kobiet i mężczyzn na listach wyborczych. Niniejszy raport jest wynikiem badań prowadzonych w ramach projektu „Kobiety na listach wyborczych”. Przedstawia on ogólną sytuację kobiet w polskim życiu politycznym oraz omawia debatę wokół parytetów i kwot, jaka odbywała się w Polsce przed uchwaleniem nowych przepisów wyborczych.
(ze wstępu)


SPIS TREŚCI
Wstęp
Wprowadzenie
Debata publiczna wokół mechanizmu kwotowego
Wybory samorządowe
Kandydatki w wyborach samorządowych w 2010 roku
Radne w samorządowych organach władzy stanowiącej
Kobiety w samorządowych organach władzy wykonawczej
Ekspansja jedno mandatowych okręgów wyborczych w pol skim prawie wyborczym
Opinia publiczna o zmianach
Perspektywy
Wybory parlamentarne
Kandydatki w wyborach parlamentarnych w 2011 roku
Kobiety w krajowych organach władzy wykonawczej
Podsumowanie
Rekomendacje
Proponowane zmiany legislacyjne
Proponowane zmiany związane z wewnętrznym działaniem partii politycznych i klubów parlamentarnych
Proponowanie zmiany dotyczące debaty publicznej
Bibliografia
Noty o autorach