Bibliografia
Okładla dla

Kobiety i mężczyźni na rynku pracy (2014)

Główny Urząd Statystyczny,

Rok2014
Okres2012-2014
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentustatystyki
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Zmienne metryczkowe płeć
Link do raportu

Obszar Praca
Przesłanki Płeć

Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób poszukujących pracy są uzależnione od płci.

Kobiety często pracują w innych zawodach i branżach niż mężczyźni, mają inne wynagrodzenie i czas pracy. Zróżnicowanie to jest uwarunkowane także takimi cechami jak wykształcenie, zaangażowanie w życie rodzinne czy nawet oczekiwania życiowe.