Bibliografia
Okładla dla

Klucz do informacji. Dostępność informacji elektronicznej.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR)

Rok2009
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Link do raportu

Raport dotyczący dostępności aplikacji oferowanych przez administrację publiczną oraz aplikacji podpisów cyfrowych powstały w wyniku realizacji projektu „Klucz do informacji – badanie dostępu informacji dla osób niewidomych”, współfinansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego.
"Od wielu lat Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego („FIRR”) działa na rzecz zwiększenia dostępności rynku pracy, administracji publicznej oraz instytucji edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych. W tym celu realizuje różnorodne projekty, obejmujące bardzo szerokie spektrum działania, począwszy od szkoleń skierowanych bezpośrednio do osób niepełnosprawnych, poprzez bezpośrednią współpracę ze szkołami, uczelniami i instytucjami życia publicznego, a na podejmowaniu inicjatyw ustawodawczych skończywszy. Celem projektu „Klucz do informacji” było zbadanie dostępności stron internetowych, usług i aplikacji oferowanych za pośrednictwem Internetu przez instytucje państwowe. Dla osób niepełnosprawnych, w szczególności niewidomych i słabowidzących, posługujących się czytnikami ekranu (programami screenreaders), jest to kwestia niezwykle istotna."
(z Wprowadzenia)


SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
1. Tło projektu
2. Działania
3. Testowane programy i usługi
3.1 Generator Wniosków Aplikacyjnych PO KL
3.2 Płatnik
3.3 System Obsługi Dofinansowań
3.4 Deklaracje podatkowe
3.5 ePUAP
3.6 eRZOZ
3.7 Generator wniosków MNiSW
3.8 Skrzynka podawcza UM Pruszków
3.9 Wyszukiwarka zamówień publicznych
3.10 Generator wniosków MKiDN
3.11 Generatory wniosków aplikacyjnych PARP
3.12 Formularze elektroniczne
3.13 Podpisy cyfrowe
Podsumowanie
Rekomendacje