Bibliografia
Okładla dla

Jaka pomoc i dla kogo? Wsparcie indywidualne i instytucjonalne a aktywizacja zawodowa osób z ograniczeniem sprawności

Wydawnictwo SWPS,

Autor/-ka Iwona Bąbiak , Karolina Smoczyńska , Radosław Kaczan
Rok2008
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentumonografia
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badanianaukowe
ISBN978-83-89281-62-3
Link do publikacji

Obszar Praca
Hasło słownikowe Niepełnosprawność

(...) Liczne badania wykazały ponad wszelką wątpliwość, że gdy zawodzi leczenie profesjonalne, gdy rehabilitacja wyczerpuje swoje możliwości w usuwaniu trwałych dysfunkcji, zawsze jeszcze pozostaje w odwodzie wsparcie społeczne. W sytuacjach nawet najbardziej beznadziejnych troska bliskich osób pomaga odnaleźć ulgę w cierpieniu i mobilizuje do działania w celu poprawy własnego losu. Tak więc wiedza o tym, jak przedstawia się ten rodzaj pomocy osobom niepełnosprawnym aktualnie w Polsce, może wpłynąć na doskonalenie rehabilitacji jako całościowego systemu oddziaływań na osoby niepełnosprawne.

Niniejsza monografia dobrze realizuje to zadanie. Bez nadmiernego teoretyzowania ale też bez nadmiernych uproszczeń, przedstawiona została autorska koncepcja wsparcia, która jest w jakimś stopniu syntezą dotychczasowych ustaleń psychologii na temat tego procesu. Jednocześnie konkretyzacja wsparcia polegająca na sprowadzeniu go do kilku podstawowych wymiarów jest trafieniem w dziesiątkę – każdy z tych wymiarów jest ważny, jeśli chodzi o skuteczną pomoc osobom niepełnosprawnym. Zaletą tej części opracowania jest również promocja wsparcia społecznego wśród osób profesjonalne i nieprofesjonalnie pomagającym niepełnosprawnym. Prawdę mówiąc, tylko przedstawiciele nauk społecznych mają pełną świadomość znaczenia wsparcia społecznego udzielanego osobom niepełnosprawnym. Lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, członkowie rodzin osób niepełnosprawnych a nawet woluntariusze nie zdają sobie często sprawy z wartości działań, które podejmują a które sprowadzają się do wspierania informacyjnego i emocjonalnego. Także osoby niepełnosprawne nie dysponują wystarczającą wiedzą na ten temat, a mogliby lepiej wspierać się wzajemnie. Oddawana do rąk Czytelników monografia jest rodzajem vademecum dla tych wszystkich osób.

prof. dr hab. Stanisław Kowalik

 

 (...) intencją Autorów jest nie tyle odkrywanie jedynie słusznych prawd i płynących z nich jednoznacznych wniosków praktycznych, gotowych do bezpośredniego i natychmiastowego wdrożenia, ile przygotowanie (z rzetelnością naukowego warsztatu) „pożywki” przeznaczonej zarówno dla autorefleksji osób, których bezpośrednio dotyczy problem niepełnosprawności, jak dla namysłu tych, którzy profesjonalnie zajmują się pomaganiem tym pierwszym. Zatem praca, przynajmniej gdy idzie o jej cele, pozostaje w nurcie bliższym refleksji humanistycznej, niż scjentystycznej. Zważywszy, że problematyka niepełnej sprawności plasuje się raczej w tych sferach społecznego dyskursu i praktyki pomocowej, które zaliczają się do obszaru „wrażliwych”, stanowisko przyjęte przez Autorów wydaje się godne docenienia.

dr Krzysztof Puchalski
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

 

Publikacja bezpłatna powstała w ramach projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie nr WUE/0041/IV/05 pt. Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

Książka wydana w jednej z trzech serii publikacji prezentujących rezultaty i wyniki badań zespołu naukowców SWPS pod kierunkiem prof. Anny Izabeli Brzezińskiej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Celem projektu było uzyskanie wiedzy odnośnie do zasobów osób niepełnosprawnych (ON), odkrycie istnienia stereotypów i uprzedzeń wobec ON oraz ukazanie kierunków zmiany nastawienia wobec ON podejmujących aktywne życie zawodowe. Badania były ukierunkowane na wykrycie barier, jakie współcześnie tkwią w mentalności ON, ich rodzin i osób związanych z ich zatrudnianiem.

Książka ukazała się w Serii III: OSOBY Z OGRANICZENIEM SPRAWNOŚCI NA RYNKU PRACY

 


SPIS TREŚCI
Wstęp
1. Wsparcie społeczne: czym jest, jakie są jego rodzaje i źrodła?
1.1. Wprowadzenie
1.2. Sposoby definiowania wsparcia społecznego
1.3. Podsumowanie
2. Rodzaje wsparcia: co badaliśmy?
2.1. Wprowadzenie
2.2. Miejsce poszukiwania wsparcia – instytucje lokalne i centralne
2.3. Formy otrzymywanego wsparcia
2.4. Wsparcie od bliskich: ogólna ocena i ocena wsparcia materialnego
2.5. Podsumowanie
3. Wsparcie instytucjonalne: źrodła wsparcia
3.1. Wprowadzenie
3.2. Czynniki socjodemograficzne a korzystanie ze wsparcia lokalnego i centralnego
3.3. Czynniki związane z niepełnosprawnościa a korzystanie ze wsparcia lokalnego i centralnego
3.4. Aktywność zawodowa a korzystanie ze wsparcia lokalnego i centralnego
3.5. Podsumowanie
4. Wsparcie instytucjonalne: formy wsparcia
4.1. Wprowadzenie
4.2. Czynniki socjodemograficzne a formy wsparcia instytucjonalnego
4.3. Czynniki związane z niepełnosprawnościa a formy wsparcia instystucjonalnego
4.4. Aktywność zawodowa a formy wsparcia instytucjonalnego
4.5. Podsumowanie
5. Wsparcie od bliskich: ogólna ocena otrzymywanego wsparcia i ocena szans uzyskania wsparcia materialnego
5.1. Wprowadzenie
5.2. Czynniki socjodemograficzne a wsparcie od bliskich
5.2.1. Ogólna ocena otrzymywanego wsparcia
5.2.2. Ocena szans uzyskania wsparcia materialnego od bliskich
5.3. Czynniki związane z niepełnosprawnościa a wsparcie od bliskich
5.3.1. Ogólna ocena otrzymywanego wsparcia
5.3.2. Ocena szans uzyskania wsparcia materialnego od bliskich
5.4. Aktywność zawodowa a wsparcie od bliskich
5.4.1. Ogólna ocena otrzymywanego wsparcia
5.4.2. Ocena szans uzyskania wsparcia materialnego od bliskich
5.5. Podsumowanie
6. Rekomendacje
Literatura
Aneks: Podstawowe dane na temat projektu