Bibliografia
Okładla dla

Interwencje prawne i obywatelskie 2011-2012

Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii OTWARTA RZECZPOSPOLITA

Autor/-ka Magda Utracka , Magdalena Skibińska , Natalia Wiszniewska
Rok2013
Okres2011-2012
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Link do raportu

W niniejszym raporcie nie przedstawiliśmy wszystkich negatywnych wydarzeń, które zarejestrowaliśmy lub o których zostaliśmy powiadomieni. Spowodowane było to z jednej strony szybką reakcją władz, odpowiednich organów, które reagowały na wydarzenie i zajmowały się jego wyjaśnieniem oraz naprawą stanu rzeczy. Tak działo się np. w przypadku obraźliwych, rasistowskich napisów na murach i budynkach. W wielu wypadkach interwencję podejmowały inne organizacje i jednostki, w związku z tym popieraliśmy ich działania, sami nie podejmując interwencji prawnej. Sprawy, które opisaliśmy w niniejszym raporcie w większości zostały umorzone, nierzadko nasze interwencje pozostawały bez odpowiedzi, a w przypadku niektórych dochodzenie nie zostało jeszcze zakończone.
(ze Wstępu)