Bibliografia
Okładla dla

Interwencje prawne i obywatelskie 2010-2011

Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii OTWARTA RZECZPOSPOLITA

Autor/-ka Adam Kwiecień
Rok2011
Okres2010-2011
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Link do raportu

Należy zauważyć, że w porównaniu z poprzednim projektem rola interwencji obywatelskich znacznie wzrosła w stosunku do interwencji prawnych. Wynika to z faktu, że - na podstawie naszego doświadczenia z prokuraturami i policją - interwencje prawne to najmniej efektywna metoda zwalczania antysemityzmu i ksenofobii. Ogromna większość spraw jest ignorowana przez organy ścigania, które niemalże automatycznie decydują o odmowie wszczęcia postępowania, powołując się przede wszystkim na brak znamion czynu zabronionego.
Zdarzyło się również, że po złożeniu zawiadomienia zostaliśmy wezwani na przesłuchanie, ale nie w związku ze złożonym zawiadomieniem, lecz w sprawie ewentualnego popełnienia przez nas przestępstwa określanego jako „zawiadomienie o niepopełnionym przestępstwie”. Oznacza to, że policji nie interesował przedmiot zawiadomienia, lecz to, czy przypadkiem przedstawiciele Stowarzyszenia nie popełnili przestępstwa, składając zawiadomienie w sprawie, w której (zdaniem prokuratury) ewidentnie brakuje znamion czynu zabronionego.
Nieprzyjazna postawa policji sprawiła, że zawiadomienia postanowiliśmy składać tylko w najpoważniejszych przypadkach i zdecydowaliśmy się na zwiększenie roli interwencji obywatelskich.
(Wstęp)