Bibliografia
Okładla dla

Interwencje prawne i obywatelskie 2008-2009

Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii OTWARTA RZECZPOSPOLITA

Autor/-ka Amudena Rutkowska , Andrzej Smosarski
Rok2009
Okres2008-2009
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Link do raportu

W niniejszej publikacji zamieszczamy informacje o ważniejszych interwencjach „Otwartej Rzeczpospolitej” w latach 2008-2009. Dotyczyły one wydarzeń o charakterze ksenofobicznym, rasistowskim bądź wynikających z zaniedbania i braku refleksji nad wielokulturowym dziedzictwem danego regionu. Informacje na temat konkretnych incydentów otrzymywaliśmy z terenu całego kraju, często zawiadamiani przez członków Stowarzyszenia lub osoby, które zwróciły się do nas o pomoc i poparcie w związku z jakimś problemem w ich miejscowości. Najczęściej jednak nasze interwencje były wynikiem codziennego monitoringu prasy, początkowo prowadzonego samodzielnie, później (od listopada 2008), dzięki pozyskanemu grantowi, zamówionego w wyspecjalizowanej firmie pod kątem tematów interesujących Stowarzyszenie.
(ze Wstępu)