Bibliografia
Okładla dla

Improving the tools for the social inclusion and non-discrimination of Roma in the EU - Report

Komisja Europejska,

Rok2010
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne
ISBN978-92-79-17713-2
Link do raportu

Raport ten nie bada społecznego wykluczenia ani dyskryminacji doświadczanej przez osoby pochodzenia romskiego w Europie, nie zajmuje się również "nieskutecznymi" działaniami. Jego celem jest dostarczenie pełnej informacji na temat działań podjętych na rzecz integracji społecznej osób pochodzenia romskiego oraz skutecznych sposobów i strategii, możliwych do przeniesienia i zaadoptowania.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
Foreword
1. Introduction
1.1. Aim and basis of the report
1.2. Structure of the report
1.3. Target group of the report
1.4. Demographic and social conditions

2. Political context
2.1. The national context
2.2. EU legislative instruments
2.3. EU policy and financial instruments
2.4. Related international structures and actions on Roma

3. Favourable policy conditions
3.1. Multi-sector approaches to social inclusion
3.1.1. Comprehensive national strategies for Roma inclusion
3.1.2. Complementary social inclusion measures
3.1.3. Measures tailored to the needs of particularly vulnerable groups within the Romani communities
3.2. Effective coordination of policy implementation
3.2.1. National level
3.2.2. Vertical coordination among levels of government
3.3. Sustainable social inclusion policies
3.4. Targeting and mainstreaming
3.5. Positive action and other comprehensive measures to promote non-discrimination and equality
3.5.1. Positive action to promote equality
3.5.2. Other measures to promote non-discrimination and equality
3.6. Roma participation
3.6.1. Political participation
3.6.2. Consultative mechanisms
3.6.3. Civic participation and the NGO sector
3.7. Data collection
3.8. Conclusions about successful policy conditions

4. Successful funding programmes
4.1. Sources of funding
4.2. Non-discrimination and equality
4.3. Education
4.4. Employment and training
4.5. Health care
4.6. Housing
4.7. Gender mainstreaming
4.8. Conclusions on funding

5. Successful project models
5.1. Non-discrimination and equality
5.2. Education
5.3. Employment and training
5.4. Health care services
5.5. Housing
5.6. Gender mainstreaming

6. Lessons learned

7. Annex one – Selected bibliography