Bibliografia
Okładla dla

Homophobia, transphobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity - Comparative legal analysis

Agencja Praw Podstawowych (FRA),

Rok2010
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Link do raportu

Obszar Prawo

Raport ten aktualizuje prawną analizę zjawiska dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową, opublikowaną po raz pierwszy w 2008 roku. Przedstawia on sytuację na koniec 2009 roku, chociaż informacje zebrane w 2010 roku, zostały do niego włączone. Można wyróżnić pięć głównych trendów w krajach członkowskich na podstawie informacji zaprezentowanych w raporcie. Przede wszystkim, niewiele państw członkowskich wprowadziło zmiany w prawie i regulacjach dotyczących dostępu do operacji zmiany płci oraz w zakresie zmiany danych i płci w dokumentach identyfikacyjnych tych, którzy przeszli lub zamierzają przejść taką operację.
Na Łotwie utworzono specjalną instytucję, która ma usprawnić procedurę aplikacyjną o operację zmiany płci. W Niemczech zostało zniesione prawo nakazujące rozwód w przypadku zmiany danych dotyczących płci w dokumentach identyfikacyjnych i podobne zmiany mają zostać wprowadzone w Holandii. W Irlandii planowane jest wprowadzenie w życie prawnego uznania operacji zmiany płci. Łotewskie prawo obecnie wyraźnie zezwala na zmianę danych po operacji zmiany płci. W końcu, w Austrii sąd uznał, że zmianę danych nie musi poprzedzać operacja zmiany płci.
W całej Unii coraz bardziej powszechne staje się przekonanie, że tożsamość płciowa związana jest z samoidentyfikacją, a nie z zaburzeniami psychicznymi.
Niemniej jednak warunki towarzyszące operacji zmiany płci oraz prawne regulacje w tym zakresie są najczęściej niejasne i niejednoznaczne. W większości państw członkowskich procedury postępowania są skomplikowane i nieefektywne, sprowadzone do zagadnień medycznych i stygmatyzujące.
(fragment Wstępu)

SPIS TREŚCI
FOREWORD
EXECUTIVE SUMMARY
OPINIONS
INTRODUCTION
1. ACCESS TO AND LEGAL RECOGNITION OF GENDER REASSIGNMENT
1.1. Gender identity and gender reassignment
1.2. Access to gender reassignment treatment
1.3. Legal recognition of gender reassignment
2. NON-DISCRIMINATION AND THE PROMOTION OF EQUALITY IN EMPLOYMENT
2.1. Substantive issues
2.2. Implementation and enforcement OF EXPRESSION, ASSEMBLY AND PROTECTION FROM ABUSE AND VIOLENCE
3.1. Background
3.2. LGBT pride marches and freedom of assembly
3.3. The bans on dissemination of information on homosexuality to minors or on LGBT expression in the public sphere
3.4. Protection from anti-LGBT expression and violence through criminal law
4 ‘FAMILY MEMBERS’ IN FREE MOVEMENT, FAMILY REUNIFICATION AND ASYLUM
4.1. The general framework
4.2. Freedom of movement
4.3. Family reunification
4.4. Family members of LGBT people seeking international protection
5. ASYLUM AND SUBSIDIARY PROTECTION FOR LGBT PEOPLE
5.1. Background
5.2. Sexual orientation and gender identity as grounds for the recognition of refugee status
5.3. The practice of ‘phallometric testing’ of gay men
5.4. Subsidiary protection
CONCLUSIONS