Bibliografia
Okładla dla

Homophobia, transphobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in the EU Member States. Summary of findings, trends, challenges and promising practices.

European Agency for Fundamental Rights (FRA),

Rok2011
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
ISBN978-92-9192-695-4
Link do raportu

W 2007 roku Parlament Europejski zwrócił się do Europejskiej Agencji Praw Podstawowych (FRA) by przeprowadziła badanie na temat dyskryminacji gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transseksualnych (LGBT) w Unii Europejskiej. W związku z tym Agencja opublikowała w 2008 roku wstępne prawną analizę porównawczą na temat praw osób LGBT i drugi raport w 2009 odnoszący się do zagadnień społecznych. W 2010 Agencja uaktualniła analizę prawną pokazując, po raz pierwszy, możliwości zmian prawnych.


CONTENTS

FOREWORD
INTRODUCTION
1 ATTITUDES AND STEREOTYPING TOWARDS LGBT PEOPLE
1.1. Research findings
1.1. Identifying challenges and promising practices
1.2. Ways forward
2 RIGHT TO LIFE, SECURITY AND PROTECTION FROM ABUSE AND VIOLENCE
2.1. Research findings
2.2. Identifying challenges and promising practices
2.3. Policy developments at EU level
2.4. Ways forward
3 FREEDOM OF ASSEMBLY AND FREEDOM OF EXPRESSION
3.1. Research findings
3.2. Policy developments at EU level
3.3. Ways forward
4 DISCRIMINATION IN AND BEYOND EMPLOYMENT
4.1. Research findings
4.2. Policy developments at EU level
4.3. Ways forward
5 EQUAL TREATMENT FOR FAMILY MEMBERS AND MUTUAL RECOGNITION OF CIVIL STATUS
5.1. Research findings
5.2. Mutual recognition of civil status
5.3. Policy developments at EU level
5.4. Ways forward
6 INTERNATIONAL PROTECTION FOR LGBT PEOPLE FLEEING HOMOPHOBIA
6.1. Research findings
6.2. Policy developments at EU level
6.3. Ways forward
IN CONCLUSION
BIBLIOGRAPHY