Bibliografia
Okładla dla

Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity in the EU Member States

Part II - The Social Situation

Agencja Praw Podstawowych (FRA),

Rok2009
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne
ISBN978-92-9192-211-6
Link do raportu

Obszar Prawo

Raport prezentuje zróżnicowane wyniki. Z jednej strony pozytywny jest fakt, że 18 krajów członkowskich przyjęło minimalne zalecenia, dotyczące orientacji psychoseksualnej, we wdrażaniu dyrektywy o równości w zatrudnieniu zapewniając ochronę przed dyskryminacją dla gejów, lesbijek, osób transpłciowych i biseksualnych (LGBT) nie tylko w zatrudnieniu, ale również w innych lub nawet wszystkich obszarach, które wymienione są w dyrektywie o równości rasowej. Z drugiej strony uderzające jest jak niewiele występuje oficjalnych, czy też nieoficjalnych danych dotyczących dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną, co może świadczyć o społecznej stygmatyzacji powodującej, że osoby LGBT niechętnie poddają się identyfikacji. Temat ten jednakże będzie dokładniej przeanalizowany w drugiej części tego raportu. Raport wskazuje również na potrzebę ujednoliconego traktowania par tej samej płci dostosowanego do międzynarodowego prawa w zakresie praw człowieka, ich praw i korzyści z podlegania dyrektywie UE w sprawie wolnego ruchu, dyrektywie dotyczącej prawa do łączenia rodzin oraz dyrektywie kwalifikacyjnej.
(fragment Wstępu)

Link do CZĘŚCI 1 >>>


SPIS TREŚCI - cz. 2
FOREWORD
CONTENTS
EXECUTIVE SUMMARY
OPINIONS
INTRODUCTION
Clarification of terms and concepts
Methodology
PART I: LESBIANS, GAY MEN, BISEXUALS AND
TRANSSEXUAL/TRANSGENDER PERSONS IN THE EU
1. Attitudes towards LGBT people
2. Hate Crime and Hate Speech
3. Freedom of assembly
4. The labour market
5. Education
6. Health
7. Religious institutions
8. Sports
9. Media
10. Asylum
11. Multiple Discrimination
PART II: TRANSGENDER PERSONS: SPECIFIC ISSUES
CONCLUSIONS
Annex 1 Authors of Country Reports
Annex 2 Stakeholder E - Questionnaire