Bibliografia
Okładla dla

Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in the EU Member States

Part I – Legal Analysis

Agencja Praw Podstawowych (FRA),

Rok2009
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne
ISBN978-92-9192-291-8
Link do raportu

Obszar Prawo

Raport prezentuje zróżnicowane wyniki. Z jednej strony pozytywny jest fakt, że 18 krajów członkowskich przyjęło minimalne zalecenia, dotyczące orientacji psychoseksualnej, we wdrażaniu dyrektywy o równości w zatrudnieniu zapewniając ochronę przed dyskryminacją dla gejów, lesbijek, osób transpłciowych i biseksualnych (LGBT) nie tylko w zatrudnieniu, ale również w innych lub nawet wszystkich obszarach, które wymienione są w dyrektywie o równości rasowej.
Z drugiej strony uderzające jest jak niewiele występuje oficjalnych, czy też nieoficjalnych danych dotyczących dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną, co może świadczyć o społecznej stygmatyzacji powodującej, że osoby LGBT niechętnie poddają się identyfikacji.
Temat ten jednakże będzie dokładniej przeanalizowany w drugiej części tego raportu. Raport wskazuje również na potrzebę ujednoliconego traktowania par tej samej płci dostosowanego do międzynarodowego prawa w zakresie praw człowieka, ich praw i korzyści z podlegania dyrektywie UE w sprawie wolnego ruchu, dyrektywie dotyczącej prawa do łączenia rodzin oraz dyrektywie kwalifikacyjnej.
(fragment Wstępu)

Link do CZĘŚCI 2  >>>

SPIS TREŚCI
FOREWORD
BACKGROUND
EXECUTIVE SUMMARY
1. Implementation of Employment Directive 2000/78/EC
1.1. The hierarchy of grounds under the equality directives
1.2. The establishment of equality bodies with a competence extending to discrimination on grounds of sexual orientation
1.3. The prohibition of discrimination on grounds of sexual orientation and the status of same-sex couples
1.3.1. The general framework
1.3.2. The interpretation of the Employment Equality Directive by the European Court of Justice
1.3.3. The requirements of international human rights law
2. Freedom of movement
2.1. The general framework
2.2. A married partner of the citizen of the Union seeks to join him or her in another EU Member State
2.3. A same-sex registered partner of the citizen of the Union seeks to join him or her in another EU Member State
2.4. A de facto same-sex cohabitant of the citizen of the Union seeks to join him or her in another EU Member State
2.5. The same-sex marriage or partnership concluded by a citizen of the Union in a Member State other than the State of which he/she is a national
3. Asylum and subsidiary protection
3.1. Asylum: the general framework
3.2. Subsidiary protection: the general framework
3.3. Family members of the individual seeking international protection
4. Family reunification
4.1. The general framework
4.2. The extension to same-sex spouses of the family reunification rights recognised to opposite-sex spouses
4.3. The extension to same-sex partners of family reunification rights recognised to opposite-sex partners
4.4. The extension to same-sex partners of free movement rights recognised to opposite-sex partners
5. Freedom of assembly
5.1. The general framework
5.2. Freedom of assembly of LGBT people or organisations demonstrating in favour of LGBT rights
5.3. Demonstrations against LGBT people constituting an incitement to hatred, violence or discrimination
6. Criminal law
6.1. The general framework
6.2. Combating homophobia through the criminal law or through other means
6.3. Homophobic motive as an aggravating factor in the commission of criminal offences (‘hate crimes’)
7. Transgender issues
7.1. The requirement of non-discrimination
7.2. The legal status of transsexuals: gender reassignment and legal recognition of the post-operative gender
7.2.1. The availability of gender reassignment operations
7.2.2. The legal consequences of gender reassignment: recognition of the acquired gender and right to change one’s forename in accordance with the acquired gender
8. Other relevant Issues
8.1. The collection of data relating to discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity
8.2. Access to reproductive health services
9. Good practice
9.1. Establishing specialised units within the public administration
9.2. Measuring the extent of discrimination on grounds of sexual orientation
9.3. Creating awareness by proactive policies
9.4. Protecting the privacy of transgendered individuals in the
context of job applications
10. Conclusions
10.1. The Employment Equality Directive
10.2. The Free Movement Directive
10.3. The Qualification Directive
10.4. The Family Reunification Directive
10.5. Combating homophobia through the criminal law
10.6. The protection of transgender persons
10.7. The lack of statistics and data for the development of anti-discrimination policies
11. Opinions
11.1. Equal Right to Equal Treatment
11.2. Same sex couples are not always treated equally with opposite sex couples
11.3. Approximation of criminal law combating homophobia
11.4. Transgender persons are also victims of discrimination
11.5. Lack of statistics regarding discrimination on grounds
of sexual orientation
ANNEX