Bibliografia
Okładla dla

Health and the Roma Community, analysis of the situation in Europe Bulgaria, Czech Republic, Greece, Portugal, Romania, Slovakia, Spain

Fundación Secretariado Gitano,

Rok2009
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne
Link do raportu

Obszar Zdrowie

Badania, których wyniki ujęto w raporcie, prowadzono w ramach europejskiego projektu “Health and the Roma Community, Analysis of the Situation in Europe” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Ich celem była diagnoza sytuacji zdrowotnej Romów zamieszkujących Bułgarię, Czechy, Grację, Słowację, Hiszpanię, Rumunię. Na podstawie analizy zaproponowano działania i strategie, których celem jest zmniejszanie nierówności społecznych w obszarze zdrowia wśród Romów.

 

SPIS TREŚCI
Presentation 
Health and the Roma Community, comparative analysis of the situation in Bulgaria, Czech Republic, Greece, Portugal, Romania, Slovakia and Spain
Methodology 
Part 1. Socio-demographic characteristics 
Part 2. Health status 
Part 3. Use of health-care services 
Part 4. Lifestyles
Summary and conclusions 
Recommendations for the improvement of the health situation of the Roma Community and the reduction of health inequalities in the European Union 
General recommendations
From the macro- to the micro-level in healthcare provision
Summary and conclusions 
Annexes. Executive summaries of the national reports on health and the Roma Community
Analysis of the situation in Bulgaria 
Analysis of the situation in the Czech Republic 
Analysis of the situation in Greece 
Analysis of the situation in Portugal 
Analysis of the situation in Romania 
Analysis of the situation in Slovakia 
Analysis of the situation in Spain 
Bibliography