Bibliografia
Okładla dla

GRANICE TOLERANCJI – STOSUNEK DO WYBRANYCH GRUP MNIEJSZOŚCIOWYCH

Centrum Badania Opinii Społecznej,

Autor/-ka Natalia Hipsz
Rok2014
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentukomunikat z badań
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Zmienne metryczkowe miejsce zamieszkania , płeć , status materialny , wiek , wykształcenie , wyznanie religijne/bezwyznaniowość
Link do raportu

Grupy, do których należymy, w znacznym stopniu określają nas i nasze poglądy. Dominujące w danej zbiorowości style życia i leżące u ich podłoża wartości przenikają do społecznej świadomości kształtując codzienność skupionych w niej osób. Te z opinii,
symboli i zasad, które są dostępne doświadczeniu zewnętrznych obserwatorów, podlegają nieustannej ocenie. Jedną z możliwych reakcji otoczenia jest uprzedzenie – emocjonalny, jednoznacznie negatywny stosunek, mający źródło w poznawczych skrótach i stereotypach. Te drażliwe i delikatne kwestie poruszyliśmy w jednym z ostatnich sondaży. Pytania zostały
przygotowane we współpracy z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych UW.
Uprzedzenia rodzą obawy i niepokój. Badając stosunek do różnych grup społecznych warto więc odwołać się do mierników społecznego dystansu. Wykorzystując tego typu proste wskaźniki postaramy się przedstawić stosunek Polaków do wybranych grup mniejszościowych – ocenić poziom społecznych uprzedzeń. Sprawdzimy też, czy istnieją cechy, które sprzyjają negatywnemu nastawieniu do innych.