Bibliografia
Okładla dla

Global and regional estimates of violence against women. Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence

World Health Organization (WHO),

Rok2013
Zasięgmiędzynarodowy
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badanianaukowe
ISBN978 92 4 156462 5


Obszar Zdrowie
Przesłanki Płeć

Raport przygotowany przez Światową Organizację Zdrowia, Londyńską Szkołę Higieny I Medycyny Tropikalnej oraz Południowoafrykańska Rada Badań Medycznych, prezentuje pierwszy syntetyczny przegląd danych naukowych dotyczących dwóch najczęściej występujących form przemocy wobec kobiet: przemoc ze strony partnera (intimate partner violence) i przemoc seksualna ze strony osoby niebędącej partnerem (non-partner sexual violence).
Po raz pierwszy zbadana skalę tych dwóch form przemocy, używając danych z całego świata. Wcześniejsze dane dotyczące przemocy wobec kobiet nie rozróżniały stosowania przemocy przez partnera i osoby niebędącej partnerem.
Raport szczegółowo omawia wpływ przemocy seksualnej ze strony partnera i osoby nie będącej partnerem na różne aspekty zdrowia kobiet. Pokazuje, że wśród kobiet, które doznały przemocy od partnera jest dużo więcej przypadków depresji, HIV, zranień i śmierci, a także występuje większe prawdopodobieństwo urodzenia dzieci z niedowagę, niż u kobiet, które takiej przemocy nie doznały. Chociaż badanie skutków zdrowotnych u kobiet, które doznały przemocy od osoby niebędącej partnerem jest znacznie ograniczone, to dowody jasno pokazują, że przemoc seksualna ma zarówno długo jak i krótkoterminowy negatywny wpływ na kobiecą psychikę i samopoczucie.

SPIS TREŚCI
Acknowledgements 
Preface 
Abbreviations 
Executive summary 
Introduction 
Definitions and conceptual framework 
Health outcomes and causal pathways 
Section 1: Methodology 
Measurement of exposure to intimate partner violence and non-partner sexual violence 
Definitions of WHO regions 
Prevalence estimates of intimate partner violence 
Compilation of evidence on the prevalence of intimate partner violence 
Compilation of evidence on the prevalence of non-partner sexual violence 
Methods to obtain regional and global prevalence estimates of intimate partner violence and non-partner sexual violence 
Section 2: Results – lifetime prevalence estimates 
Global and regional prevalence estimates of intimate partner violence 
Global and regional prevalence estimates of non-partner sexual violence 
Combined estimates of the prevalence of intimate partner violence and non-partner violence 
Section 3: Results – the health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence 
Health effects of exposure to intimate partner violence 
HIV and other sexually transmitted infections 
Induced abortion 
Low birth weight and prematurity 
Harmful alcohol use 
Depression and suicide 
Non-fatal injuries 
Fatal injuries (intimate partner homicides) 
IV Global and regional estimates of violence against women
Health effects of exposure to non-partner sexual violence 
Depression and anxiety 
Alcohol use disorders 
Section 4: Summary and conclusions 
Summary of findings 
Limitations of the review 
Implications of the findings 
Research gaps 
Conclusions 
References 
Appendix 1: Countries included by WHO region and age group 
Appendix 2: Prevalence estimates of violence against women by Global Burden of Disease regions 
Intimate partner violence 
Non-partner sexual violence 
Appendix 3: Regression models for calculating regional estimates of intimate partner violence and non-partner sexual violence 
Regression function to estimate regional levels of intimate partner violence 
Regression function to estimate age-group-specific regional levels of intimate partner violence 
Regression function to estimate regional levels for non-partner sexual violence