Bibliografia
Okładla dla

Gendermeria - równościowy monitoring

Fundacja Feminoteka

Rok2008
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Link do raportu

Przesłanki Płeć

Publikacja jest plonem kilkumiesięcznej pracy Fundacji Feminoteka, jej Zespołu oraz innych osób zaangażowanych w projekt monitorujący Gendermeria. Znajdują się w niej zarówno teksty będące efektem monitoringu instytucji publicznych, jak również komentarze i felietony ekspertek/ ekspertów z zakresu problematyki równouprawnienia. Pokazują one, że przed nami jeszcze wiele pracy, ale także, że współpraca z instytucjami publicznymi, choć niełatwa, jest mimo wszystko możliwa.
(ze Wstępu do Publikacji)

SPIS TREŚCI
Wstęp
Opis projektu, jego celów i założeń

Wybrane teksty z monitoringu:
Musicie same sobie poradzić. Wyniki monitoringu Państwowych
Inspekcji Pracy – reakcje na zgłoszenie molestowania seksualnego
w miejscu pracy - Agata Chełstowska, Agnieszka Sosińska

Parlamentarna Grupa Kobiet – lobby kobiece w polskim parlamencie - Magdalena Kicińska

O (nie) wprowadzeniu powszechnej edukacji seksualnej - Monika Wieczorek,
Katarzyna Kucewicz


Podmiotowość i troska. Genderowa analiza działalności Ministerstwa Zdrowia
- Agata Chełstowska

Pozorantka do spraw równego traktowania - Magdalena Kicińska, Agnieszka Leszczyńska

Nie boję się feminizmu. Wywiad z Elżbietą Radziszewską, Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania - Magdalena Kicińska

Projekty są, a ustawa nadal nie działa. Analiza projektów nowelizacji ustawy antyprzemocowej - Julia Żabowska

Prawdziwy mężczyzna nie bije i nie toleruje bicia – komentarz prof. Moniki Płatek do projektu nowelizacji ustawy antyprzemocowej

Przepisy są tak skonstruowane, żeby mogły nie być stosowane – komentarz dr Grzegorza Wrony do projektu nowelizacji ustawy antyprzemocowej

Wybrane teksty eksperckie:
Reakcja władz na przemoc domową – potrzebny nowy standard - Adam Bodnar

Unia nierychliwa, ale sprawiedliwa. O konsekwencjach niewprowadzenia przez Polskę dyrektyw równościowych - Dominika Bychawska

Obecny projekt ustawy o równym traktowaniu nie przeciwdziała zjawisku dyskryminacji Krzysztof Śmiszek

Kinder und Karriere, czyli co robią Niemcy z feministkami - Bożena Chołuj

Ani świnka, ani morska. O projekcie GAPP z dr Marcinem Sińczuchem z Ośrodka Badań Młodzieży rozmawia Anna Zawadzka

O kobietach, pieniądzach i głównym nurcie - Jolanta Plakwicz

Równość a główny nurt Europejskiego Funduszu Społecznego – gdzie jesteśmy? Marta Rawłuszko

Rola mediów w procesie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn
Wyniki monitoringu prasy opiniotwórczej - Joanna Wójcik

Pseudoszarmanckością w standardy. Czy możliwa jest polityka równości płci w polskich mediach? Roman Kurkiewicz

Relacja z debaty „Równe i równiejsi w mediach” - Magdalena Kicińska