Bibliografia
Okładla dla

Gender inequalities in the risks of poverty and social exclusion for disadvantaged groups in thirty European countries

Komisja Europejska,

Rok2006
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne
ISBN92-79-02572-4
Link do raportu

Gender mainstreaming jest kluczowym instrumentem w procesie społecznej integracji, chociaż nadal to podejście w tworzeniu polityki i monitorowaniu nie jest rozwijane i często nieobecne w Narodowych Planach Działania. Raport ten ma dostarczać informacji i pomóc w rozwijaniu zasady gender mainstreaming w procesie integracji społecznej, wykorzystując raporty z 30 krajów europejskich. Opisuje on różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami oraz nierówności, które prowadzą do ubóstwa i wykluczenia społecznego, pokazując wybrane przykłady grup nieuprzywilejowanych, żeby zilustrować w jaki sposób stosowanie zasady gender mainstreaming skutecznie wspomaga proces integracji społecznej.
(Wstęp)


SPIS TREŚCI
Executive summary
English
French
German
1. Introduction
2. Gender differences and inequalities in the risks of social exclusion and poverty – a brief review
3. The intersection of gender and age in risks of social exclusion – younger and older people
3.1. A profile of the age-related poverty and social exclusion risks
3.2. Gender and employment entry for young people
3.3. Gender, employment and retirement for older people
3.4. Concluding assessment: gender mainstreaming the policy direction and priorities for disadvantaged groups of younger and older people
4. Gender differences in rates of long-term unemployment and inactivity, rural poverty and the exclusion of disabled people
4.1. A profile of gender gaps in long-term unemployment and inactivity rates
4.2. The poverty and social exclusion risks experienced by the long-term unemployed and economically inactive
4.3. Limitations in current policy provision for the long-term unemployed and economically inactive from a gender mainstreaming perspective
4.4. Gender mainstreaming and other disadvantaged groups with high rates of inactivity or under-employment: the examples of rural women and women with disabilities
4.5. Concluding assessment: gender mainstreaming the policy direction and priorities for the long-term unemployed and economically inactive
5. Lone parents – a female-dominated category
5.1. A profile of the situation of lone parents
5.2. The risks of social exclusion and poverty faced by lone parents
5.3. Limitations in current policy provision from a gender mainstreaming perspective
5.4. Concluding assessment: gender mainstreaming the policy direction and priorities for lone parents
6. The intersection of gender and ethnicity in social exclusion – the Roma
6.1. A brief profile of the situation of the Roma and the EU legal and policy framework
6.2. The socioeconomic situation of the Roma
6.3. The demographic profile and family situation of Roma women
6.4. Gender inequalities and the situation of women in the Roma Community
6.5. Concluding assessment of the policy direction and priorities for reducing the disadvantage of Roma women
7. Immigrants and migrants
7.1. Main forms of disadvantage faced by immigrant/migrant women
7.2. Concluding assessment
8. Violence and sexual abuse against women – domestic violence,human trafficking and prostitution
8.1. Women’s exposure to domestic violence
8.2. Human trafficking and prostitution of women
8.3. Conclusions .
9. Conclusions
References
Appendices
Appendix 1. The gender and social inclusion work programme 2005-06
Appendix 2. Available national estimates of the size of the main disadvantaged groups of women at risk of poverty and social exclusion
Appendix 3. The multi-dimensional exclusion of the Roma – the example of the Czech Republic