Bibliografia
Okładla dla

Gender Equality Index - report

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn,

Rok2013
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
ISBN978-92-9218-312-7
Link do raportu

Przesłanki Płeć

Gender Equality Index jest jedynym narzędziem, które w sposób kompleksowy analizuje równość płci w różnych sferach. Jest narzedziem przyjaznym i pozwala na latwa analizę wyników. Jest kombinacją różnych wskaźników dotyczących płci pozwalająca na dokonanie jednolitego pomiaru.
Narzędzie bada sześć glównych obszarów: praca, pieniądze, wiedza, czas, zdrowie, a także dyskryminacji wielokrotnej i przemocy. Dwa ostatnie obszary konceptualnie związane są z narzędziem, ale nie moga być mierzone ponieważ mają charakter opisowy. Glownie dlatego, że w przypadku przemocy chodzi o przemoc ze względu na płeć, a w przypadku dyskryminacji wielokrotnej mamy do czynienia z okreslonymi grupami jak samodzielni rodzice, opiekunowie/ki oraz osoby z niepelnosprawnością.

Narzędzie dostarcza wyników na poziomie EU jak i poszczególnych krajów. Pokazuje w jak daleko (lub blisko) każde z krajów członkowskich było od faktycznej równości płci w 2010 r.

 
SPIS TREŚCI
Foreword: Halfway towards equality 
Country abbreviations 
1. Introduction 
2. Conceptual framework 
3. Methodology 
4. Indicators 
5. Index results 
6. Conclusion 
7. Annexes 
8. References