Bibliografia
Okładla dla

Gender Equality in Power and Decision-Making

Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn,

Rok2015
Okres2003-2014
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Zmienne metryczkowe płeć
Link do raportu

Przesłanki Płeć

Raport prezentuje obecną sytuację i trendy w odniesieniu do stopnia zaangażowania kobbiet i mężczyzn w proces podejmowania decyzji w polityce, gospodarce i kwestiach społecznych, w okresie 2003-2014. Głównym celem było zidentyfikowanie nierówności w piastownaiu kluczowych stanowisk, jak również obszarów, w których poczyniono duże postepy. Raport prezentuje również przegląd polityki UE i badań wspierających lub uniemożliwiajacych udział kobiet w procesach decyzyjnych.

SPIS TREŚCI
Executive summary
Introduction 

1. Addressing gender inequalities in decision-making 
1.1 Supporting and hindering factors  

Representation and social structures
Institutional factors
Binding regulation  

1.2 Policy development at EU and Member State levels 
EU-level strategies 
Initiatives at Member State level

2. Review of the indicators 
Gender balance in bodies of public power 
Political decision-making  
Public administration  
The judiciary 
Gender balance in economic decision-making
Financial institutions  
Social partner organisations 
Corporate boards 
Gender balance in social decision-making
Academic and research organisations
Media organisations  
Sport organisations
New indicators in the area of women in power and decision-making
Conclusions and recommendations 
Bibliography
Annex
Endnotes