Bibliografia
Okładla dla

Gender Equality and Climate Change - Report

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn,

Rok2012
Zasięgmiędzynarodowy
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
ISBN978-92-9218-026-3
Link do raportu

Przesłanki Płeć

Zmiany klimatu odzwierciedlają zmiany jakie zachodzą w środowisku i mają wpływ na życie zarówno kobiet jak i mężczyzn. Ten wpływ i jego konsekwencje nie są neutralne z perspektywy płci. Kobiety i mężczyźni mają różne potrzeby, priorytety i możliwości w łagodzeniu skutków i adaptacji do zmian klimatycznych. Dlatego polityka w zakresie zmian klimatycznych i podejmowanie działania mogą być skuteczniejsze, jeśli uwzględnią perspektywę płci.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
Foreword
Abbreviations
Country abbreviations
Frequently used abbreviations
Key terms and concepts
Key concepts
Key terms
Introduction
1. Climate change and its policy context
1.1. Climate change
1.2. EU climate change policy
1.3. The EU and the global perspective
1.4. Summary and conclusions
2. Gender and climate change
2.1. Impacts of climate change
2.2. Contributions to climate change
2.2.1. Energy consumption
2.2.2. Gendered transport use
2.3. Mitigating climate change at the individual level
2.3.1. Energy needs
2.3.2. Transport needs
2.3.3. Communication and information as a basis for making informed decisions
2.4. Perceptions and attitudes towards climate change
2.4.1. Energy
2.5. Impacts of policies and measures
2.5.1. Energy
2.5.2. Transport
2.6. Summary and conclusions
3. Theoretical basis for indicators
3.1. Gendered participation in climate change decision-making
3.1.1. Women’s participation in decision-making in international climate change policy
3.1.2. Women’s participation in decision-making at national and local level
3.1.3. Women’s participation in the energy sector
3.1.4. Women’s participation in the transport sector
3.2. Segmentation of education by gender
3.2.1. Understanding gender patterns among scientific and technological tertiary graduates
3.3. Summary and conclusions
4. Collection and analysis of data
4.1. Introduction to the data collection process
4.2. Women in decision-making positions on climate change at the national level
4.2.1. The EU-27 perspective
4.2.2. Breakdown by Member State
4.3. Women in decision-making positions on climate change at the EU level
4.3.1. European Commission data
4.3.2. European Parliament data
4.4. Women in decision-making positions in the international climate change negotiations
4.5. Gendered segmentation of education
4.6. Data analysis: summary and conclusions
5. Proposals for indicators for objective K1 of the BPFA
5.1. Introduction and rationale for indicators
5.2. Proposed indicators
6. Conclusions and recommendations
6.1. Policy context
6.2. Gender and climate change
6.3. Proposed indicators
6.4. Monitoring progress through indicators and data
6.5. The way forward
Bibliography
Methodology for the collection of data
Endnotes