Bibliografia
Okładla dla

Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych – konteksty społeczne

Stowarzyszenie Romów w Polsce

Rok2011
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Link do raportu

Obszar Edukacja

W 2008 r. media poinformowały o segregacji narodowościowej w polskich szkołach. Sprawa dotyczyła praktyk dyskryminacyjnych w stosunku do dzieci romskich uczęszczających do szkoły w Maszkowicach w woj. małopolskim. Dyrektor tamtejszej szkoły podstawowej stworzył oddzielne wejście do budynku dla dzieci romskich, z których większość zresztą uczyła się w tzw. klasach romskich o niższym poziomie nauczania. Dyrektor tłumaczył to faktem, że dzieci romskie nie nadążają w nauce za uczniami polskimi, a dzięki obniżonym wymaganiom mogą w ogóle ukończyć szkołę podstawową. Dodać należy, że klasy romskie mieściły się w części budynku charakteryzującej się znacznie niższym standardem.

Mimo że sami Romowie za pośrednictwem organizacji ich reprezentujących informowali władze o praktykach segregacyjnych, pewne konkretne działania zostały podjęte przez MEN i MSWiA – ministerstwa odpowiedzialne za kwestie edukacji i kwestie mniejszości narodowych i etnicznych – dopiero po nagłośnieniu sprawy przez media. Wtedy też ówczesna Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall zadeklarowała stopniową likwidację klas romskich. Zapowiedziała również, że rząd zajmie się likwidacją innej patologicznej praktyki – masowego kierowania romskich dzieci do szkół specjalnych.
(ze Wstępu do Publikacji)


SPIS TREŚCI

Od wydawcy
Społeczno-kulturowe podłoże wykluczania: przypadek dzieci romskich w szkołach specjalnych w Polsce – kilka ogólnych refleksji, Tadeusz Paleczny
Problem edukacji w dyskursie potocznym Romów w Polsce.
Wybrane aspekty problemu, Marian G. Gerlich, Miłosz A.Gerlich
Szkoła, rodzina i dzieci romskie, Ewa Nowicka-Rusek
Raport końcowy z projektu badawczego, Halina Grzymała-Moszczyńska,
Krystian Barzykowski, Daniel Dzida, Joanna Grzymała-Moszczyńska, Magdalena Kosno