Bibliografia
Okładla dla

EU-MIDIS Data in Focus Report 2: Muslims. KEY FINDINGS ON MUSLIM RESPONDENTS.

Agencja Praw Podstawowych (FRA),

Rok2009
Okres04-11.2008
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Zmienne metryczkowe narodowość , obywatelstwo , płeć , wyznanie religijne/bezwyznaniowość
ISBN978-92-9192-378-6
Link do raportu

Co to jest EU-MIDIS (European Union - Minorities and Discrimination Surveys)? To pierwsze na skalę Unii Europejskiej badanie, w którym imigranci i imigrantki oraz reprezentanci i reprezentantki mniejszości etnicznych pytani są o doświadczanie dyskryminacji i wiktymizacji w ich codziennym życiu.
Ponieważ wiele przypadków dyskryminacji i wiktymizacji nie jest zgłaszanych, a dane dotyczące takich przypadków dostępne są w ograniczonym stopniu w wielu krajach członkowskich, EU-MIDIS dostarcza najpełniejsze dane na temat stopnia dyskryminacji i represjonowania w UE.
W sumie - przeprowadzono bezpośrednie wywiady z 23,500 imigrantami i imigrantkami oraz przedstawicielami i przedstawicielkami w 27 krajach UE w 2008 roku. Dodatkowo przeprowadzono wywiady z 5 000 osób z populacji większościowej, mieszkających na tym samym obszarze co mniejszości, by mieć możliwość porównania rezultatów w niektórych kluczowych kwestiach.
Każdy wywiad zawierał serię szczegółowych pytań i trwał od 20 minut do godziny, w zależności od stopnia doświadczania dyskryminacji i represjonowania.
Drugi z serii raportów EU-MIDIS "kluczowe dane" koncentruje się na osobach, które identyfikują się jako Muzułmanie/ki.
Ponieważ brakuje wyczerpujących i obiektywnych danych na temat mniejszości muzułmańskiej w UE, EU-MIDIS, po raz pierwszy, dostarcza danych porównawczych na temat doświadczania przez tę mniejszość dyskryminacji i wiktymizacji. Ci, którzy identyfikują się z mniejszością muzułmańską w krajach objętych badaniem, mają różne pochodzenie etniczne; przykładowo: Afryka Północna i Subsaharyjska, Turcja, Irak i była Jugosławia.