Bibliografia
Okładla dla

EU-MIDIS Data in Focus 4 - Sprawozdanie „Kluczowe dane” Zatrzymania przez policję a mniejszości

Agencja Praw Podstawowych (FRA),

Rok2010
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Link do raportu

Obszar Prawo

CZYM jest EU-MIDIS?
Skrót EU-MIDIS oznacza „Badanie UE na temat mniejszości i dyskryminacji” Jest to pierwsze ogólnounijne badanie przeprowadzone z udziałem imigrantów i przedstawicieli etnicznych grup mniejszościowych na temat ich doświadczeń w zakresie dyskryminacji i przestępczej wiktymizacji w życiu codziennym. W związku z tym, że wiele przypadków dyskryminacji i wiktymizacji nie jest zgłaszanych, a także ponieważ dane dotyczące dyskryminacji i wiktymizacji mniejszości etnicznych w wielu państwach członkowskich nie są pełne, EU-MIDIS stanowi źródło najbardziej kompleksowych i aktualnych danych dotyczących stopnia dyskryminacji i wiktymizacji mniejszości w obrębie UE. Badanie w formie bezpośredniego wywiadu przeprowadzono z udziałem 23 500 imigrantów i przedstawicieli mniejszości etnicznych w 27 państwach członkowskich UE na przestrzeni 2008 r. Dodatkowo 5000 osób będących przedstawicielami populacji większości i zamieszkujących te same regiony co grupy mniejszościowe zostało objętych badaniem w dziesięciu państwach członkowskich w celu porównania wyników badania w zakresie kluczowych kwestii. Każdy z wywiadów trwał od 20 minut do godziny i składał się z szeregu szczegółowych pytań.

Czwarte sprawozdanie z serii „Kluczowe dane”
Tematem niniejszego sprawozdania są doświadczenia respondentów dotyczące zatrzymania przez policję, w tym poziom zaufania do policji. Jest to czwarte z serii sprawozdań EU-MIDIS „Kluczowe dane”, w których omawiane są konkretne wyniki badania. W sprawozdaniu EU-MIDIS „Kluczowe dane” jedynie wstępnie nakreślono wyniki badania – celem jest zapoznanie czytelnika z podstawowymi ustaleniami. Szczegółowe „Sprawozdanie główne z wyników badania EU-MIDIS” zostało opublikowane w grudniu 2009 r.; można w nim znaleźć dodatkowe informacje na temat doboru prób oraz miejsca przeprowadzania wywiadów w każdym państwie członkowskim oraz szczegółowe ustalenia na temat różnych obszarów objętych badaniem. Wszystkie sprawozdania z badania dostępne są na stronie internetowej Agencji (http://fra.europa.eu/eu-midis)