Bibliografia
Okładla dla

EU LGBT survey - European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey - Main results

Agencja Praw Podstawowych (FRA),

Rok2014
Okres04-07.2012
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Zmienne metryczkowe wiek
ISBN978-92-9239-175-1
Link do raportu

Badanie prowadzone było w 27 krajach UE i Chorwacji (wtedy jeszcze niebędącej państwem członkowskim - Chorwacja przystąpiła do UE w 2013 r.). W badaniu wzięły udział osoby w wieku 18 lat i powyżej - geje, lesbijki, osoby biseksualne i transpłciowe - w sumie 93 097 osób z 28 krajów.
Zebrane informacje dotyczyły przede wszystkim doświadczanej przez te osoby dyskryminacji, przemocy motywowanej nienawiścią, molestowania i innych form przemocy i dyskryminacji z powodu przynalezności do społeczności LGBT. Pytania badawcze dotyczyły korzystania z ich praw podstawowych w róznych obszarach życia, tj. edukacji, rynku pracy, ochrony zdrowia, usług socjalnych oraz dostepności dóbr i usług (jak np. kawiarnie, restauracje, banki, sklepy). Celem tego badani było przeanalizowanie jak wgląda praktyka życia codziennego w odniesieniu do międzynarodowych standardów praw podstawowych. 

SPIS TREŚCI

FOREWORD 
EXECUTIVE SUMMARY 
KEY FINDINGS AND FRA OPINIONS 
INTRODUCTION 
THE SURVEY IN A NUTSHELL 

1 DISCRIMINATION: EXPERIENCES, AWARENESS, REPORTING AND PERCEPTIONS 
1.1. Discrimination and harassment on the grounds of sexual orientation 
1.2. Discrimination because of being LGBT in employment 
1.3. Discrimination because of being LGBT in areas of life outside employment 
1.4. Rights awareness and reporting of discrimination 
1.5. Perceptions of discrimination 

2 VIOLENCE AND HARASSMENT 
2.1. Prevalence of violence and hate-motivated violence
2.2. Type, perpetrators and place of hate-motivated violence 
2.3. Reporting hate-motivated violence 
2.4. Prevalence of harassment and hate-motivated harassment 
2.5. Type, perpetrators and place of hate-motivated harassment 
2.6. Reporting of hate-motivated harassment 

3 DAILY LIFE 
3.1. Openness about being LGBT 
3.2. Public attitudes towards LGBT people, visibility and avoidance behaviour 
3.3. Reassigning sex and changing gender markers in official documents 
3.4. Free movement and obstacles in accessing benefits or services that would have been
available for a different-sex spouse or partner 

4 CROSS-CUTTING THEMES 
4.1. Country patterns: a diverse picture 
4.2. Visibility and invisibility of LGBT persons 
4.3. Age: younger LGBT persons experience a less favourable social environment 
4.4. Differences by LGBT group: transgender persons consistently report worse experiences 
4.5. Gender, gender expression and experiences of discrimination

5 HOW DO RESPONDENTS THINK THEIR FUNDAMENTAL RIGHTS CAN BE IMPROVED? 

BIBLIOGRAPHY 
ANNEX 1: APPROACH AND RESEARCH METHODOLOGY 
1.1. Survey method 
1.2. Research process 
ANNEX 2: SURVEY SAMPLE 
2.1. Sample composition 
2.2. Sociodemographic characteristics 

 

zobacz też: NARZĘDZIE DO ANALIZY DANYCH ON-LINE  >>>>