Bibliografia
Okładla dla

Etniczny wymiar funkcjonowania rynku usług domowych w Warszawie

Instytut Spraw Publicznych,

Autor/-ka Anna Kordasiewicz
Rok2010
Zasięglokalny
Rodzaj dokumentuartykuł
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Link do raportu

We współczesnych badaniach zjawiska zatrudniania osób do pomocy w domu uwaga badaczy skupia się zazwyczaj na sytuacji migrantek zarobkowych pracujących jako pomoce domowe. Wiele badań koncentruje się na kategorii „migranckich pomocy domowych” (migrant domestic workers). Polska bierze udział w procesach upowszechniania się zjawiska zatrudniania osób do pomocy w domu, zarówno jako kraj pochodzenia migranckich pomocy domowych, jak i kraj, do którego migrują kobiety podejmujące pracę w tym sektorze. Inaczej jednak niż w krajach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej oraz wielu krajach azjatyckich, większość prac w sektorze usług domowych w Polsce wykonują autochtonki, a nie migrantki.
Sytuacja ta pozwala na obserwację współobecności pracowników miejscowych i migranckich na rynku usług domowych, dlatego dokonując całościowej analizy sektora usług domowych w Polsce stosuję podejście łączące badanie sytuacji zatrudniania przedstawicielek obu tych grup oraz ich pracodawców\".
i>(Ze Wstępu)