Bibliografia
Okładla dla

Ethnic minority and Roma women in Europe. A case for gender equality?

Komisja Europejska,

Rok2008
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
ISBN978-92-79-12981-0


Istniejące dowody pokazują, że mniejszości etniczne, a zwłaszcza kobiety pochodzenia romskiego są najbardziej narażone na dyskryminację wielokrotną i o wiele bardziej zagrożone wykluczeniem społecznym i biedą niż kobiety rodzimego pochodzenia i mężczyźni z mniejszości etnicznych. Jednakże, istnieją różnice w warunkach społeczno-ekonomicznych kobiet pomiędzy i w ramach mniejszości etnicznych, jak również pomiędzy krajami europejskimi, co powinno być brak pod uwagę w tworzeniu polityk.
Ten raport prezentuje warunki społeczno-ekonomiczne i perspektywy dla kobiet należących do mniejszości etnicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet romskich. W analizie skupiono się na tych mniejszościach etnicznych, które są w najmniej uprzywilejowanej pozycji w ramach poszczególnych krajów, głównie w zakresie dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, opieki społecznej, zatrudnienia, usług finansowych oraz mieszkalnictwa. Raport prezentuje również prawne rozwiązania i polityki na poziomie krajowym przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu oraz przykłady dobrych praktyk.

SPIS TREŚCI
Executive summary
Introduction

Part 1: Disadvantaged ethnic minority women in Europe
1. Definitions and distribution of disadvantaged ethnic minority communities in Europe: an overview
1.1. Relevant definitions of ethnic minorities at the European and national level
1.2. Dimension and distribution of disadvantaged ethnic minorities in the European countries

2. Gender and ethnicity: Social disadvantage and exclusion
2.1. A comparative profile of the socio-economic condition of ethnic minorities and the main risks of social exclusion related to ethnicity. A gender perspective
2.1.1. Educational level and access to the education system
2.1.2. Housing conditions
2.1.3. Health conditions and access to the healthcare system
2.1.4. Access to the long-term care system
2.1.5. Access to social benefits
2.1.6. Access to employment, job quality and working conditions
2.1.7. Access to financial services
2.2. The multiple discrimination of ethnic minority women

3. Institutional framework underlying ethnic minorities’ social inclusion and gender equality policies
3.1. European and national legislative framework
3.1.1. European legislative framework
3.1.2. National legal framework
3.2. Policy making and implementation
3.3. Dedicated institutions and/or organisations

4. Good practices in social and labour market inclusion of ethnic minorities: A gender equality perspective
4.1. General characteristics of good practices
4.2. Governmental and NGO good practices
4.3. Main areas of intervention
Ethnic minority and Roma women in Europe: A case for gender equality?

Part 2: Roma minority women in Europe
5. Definitions and distribution of Roma communities in Europe: an overview
5.1. The legal status of Roma communities: relevant definitions at the national level
5.2. Dimension and distribution of the Roma communities in European countries

6. Roma-specific social disadvantage and exclusion: A gender perspective
6.1. A comparative profile of the socio-economic condition and main risks of social exclusion faced by Roma and, more specifically, Roma women
6.1.1. Educational level and access to the education system
6.1.2. Housing conditions
6.1.3. Health conditions and access to the healthcare system
6.1.4. Access to the long-term care system
6.1.5. Access to social benefits
6.1.6. Access to employment, job quality and working conditions
6.1.7. Access to financial services
6.2. The multiple discrimination of Roma women

7. Institutional framework underlying Roma social inclusion and gender equality policies
7.1. Introduction
7.2. A review of national legislation on Roma minorities
7.3. Policymaking and implementation
7.4. Dedicated institutions and/or organisations

8. Good practice examples: labour market participation and social inclusion of Roma women
Overall conclusions
References