Bibliografia
Okładla dla

Education: the situation of Roma in 11 EU Member States

European Agency for Fundamental Rights (FRA),

Rok2014
Okres2011
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne
Zmienne metryczkowe płeć , wiek
ISBN978-92-9239-292-5
Link do raportu

Obszar Edukacja

W raporcie zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego w 2011 r. nt. edukacji w spoleczności romskiej. Badanie pokazało znaczące różniece w dostępie do edukacji pomiędzy dziecmi romskimi i nie-romskimi, zarówno na poziomie szkoły podstawowej, jak i średniej.  Pomimo że coraz wiecej młodych Romów i Romek wchodzi na rynek pracy, to z badań wynika, że zaledwie 12% z nich w wieku 18-24 ukończyło szkoły zawodowe na poziomie podstawowym lub srednim. Sytuacja wygląda trochę lepiej w młodszym pokoleniu, widac, że pewien postęp zostal zrobiony,a  co ważniejsze jest nadzieja na dalsze zmiany i postęp w tym zakresie. 


SPIS TREŚCI
FOREWORD 
INTRODUCTION 
KEY FINDINGS AND FRA OPINIONS 

1 SCHOOL ATTENDANCE OF SCHOOL‑AGE ROMA CHILDREN 
1.1. Early childhood education and its implications 
1.2. School attendance rates 
1.3. Age patterns of Roma children’s non‑attendance 
1.4. Reasons for not attending compulsory school 
1.5. Irregular school attendance 

2 EDUCATIONAL ATTAINMENT AND LITERACY OF ADULT ROMA 
2.1. Literacy 
2.2. Participation in formal education 
2.3. Leaving school prior to completing secondary education 
2.4. Completing upper secondary education 
2.5. Reasons for never attending school or stopping education early 

3 EQUAL TREATMENT IN EDUCATION: ETHNIC SEGREGATION AND PERCEPTIONS OF DISCRIMINATION 
3.1. Segregation in mainstream schools 
3.2. Residential and educational segregation 
3.3. Segregation in special schools and classes for Roma 
3.4. Perceived experiences of discrimination 

CONCLUSIONS 
ANNEX 1: THE SURVEY IN A NUTSHELL 
ANNEX 2: SURVEY METHODOLOGY 
BIBLIOGRAPHY