Bibliografia
Okładla dla

Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w pracy

Ewidencja spraw o odszkodowania w sądach pracy w 2013 roku w ujęciu retrospektywnym 2009 – 2012

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, DEPARTAMENT STRATEGII I DEREGULACJI, WYDZIAŁ STATYSTYCZNEJ INFORMACJI ZARZĄDCZEJ,

Autor/-ka Karolina Orowiecka pod kierownictwem Justyny Kowalczyk
Rok2013
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentustatystyki
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Link do raportu

SPIS TREŚCI

Objaśnienia

Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w pracy- ewidencja spraw o odszkodowania w sądach pracy w 2013 roku w ujęciu retrospektywnym do lat wcześniejszych (2009 – 2012)

Tabela 1. Ewidencja spraw w sądach pierwszej instancji o odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z wybranymi formami dyskryminacji w latach 2009-2013

Mapa 1. Wpływ spraw o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu w sądach rejonowych w 2013 roku

Mapa 2. Wpływ spraw o zadośćuczynienie i o odszkodowanie w związku z mobbingiem w sądach rejonowych w 2013 roku

Tabela 2. Prawomocnie zasądzone odszkodowania i zadośćuczynienia w sprawach z zakresu prawa pracy w pierwszej instancji w sądach rejonowych oraz okręgowych w latach 2009-2013

Tabela 2. Prawomocnie zasądzone odszkodowania i zadośćuczynienia w sprawach z zakresu prawa pracy w drugiej instancji w sądach okręgowych oraz apelacyjnych w latach 2009-2013

Tabela 3. Ewidencja spraw w sądach powszechnych, w tym spraw z zakresu prawa pracy w latach 2009-2013