Bibliografia
Okładla dla

Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce 2009

(Analizy - Raporty - Ekspertyzy nr 7/2009)

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Autor/-ka Katarzyna Wencel , Witold Klaus
Rok2009
Okres2008
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Link do raportu

Obszar Prawo

W niniejszym raporcie przedstawiamy analizy przypadków dyskryminacji z ubiegłego roku, uzupełnione o informacje o ich ciągu dalszym i zakończeniu, a także krótką charakterystykę zagadnienia dyskryminacji i regulacji prawnych w tym zakresie. Przede wszystkim jednak prezentujemy sprawy, z którymi spotkaliśmy się w 2009 roku. W niniejszym opracowaniu, wzorem pierwszego raportu, pragniemy skupić się na pokazaniu pewnych cech dyskryminacji cudzoziemców w Polsce. Niestety od 2008 roku nie przybyło danych statystycznych oraz badań empirycznych na ten temat. Wciąż napotyka się na trudności natury metodologicznej przy badaniu tej problematyki, gdyż często osoby ankietowane albo nie rozumieją terminu, którym się posługujemy i w związku z tym nie potrafią zakwalifikować spotykających ich zdarzeń jako dyskryminacyjnych, albo też uważają za dyskryminujące wydarzenia, które za takie uznane być względem prawa nie mogą.
(z Wprowadzenia)