Bibliografia
Okładla dla

Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Autor/-ka Marta Pryczyńska
Rok2011
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Link do raportu

W celu dokładnego omówienia i zbadania praktyk dyskryminacyjnych poniżej przedstawione zostaną również międzynarodowe i krajowe uregulowania prawne dotyczące tego zjawiska i możliwości dochodzenia skutecznej obrony swoich praw m. in. na drodze sądowej, zagwarantowanej w polskim prawie. W związku z rozległością omawianego tematu, raport może nie zawierać wszystkich kwestii dotyczących dyskryminacji cudzoziemców. Centrum Pomocy Prawnej skoncentrowało się na tych aspektach, które związane są bezpośrednio z zakresem projektu „Witaj w Polsce!” oraz które najczęściej pojawiały się w ramach działań realizowanych w praktyce.

SPIS TREŚCI
Wstęp 
Podstawowe akty prawne i stosowane definicje dyskryminacji 
Akty prawa międzynarodowego 
Akty prawa polskiego i prawodawstwo unijne 
Rodzaje dyskryminacji 
Analiza zjawiska dyskryminacji cudzoziemców w Polsce na podstawie pozyskanych informacji 
Edukacja 
Cudzoziemcy studiujący w Polsce 
Województwo lubelskie 
Województwo podlaskie 
Województwo małopolskie 
Województwo podkarpackie 
Edukacja dzieci cudzoziemskich na poziomie szkół podstawowych 
Problemy występujące w zakresie edukacji podsumowanie 
Obszary dyskryminacji cudzoziemców według informacji przekazanych przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i Biuro Rzecznika Praw Dziecka 
Płaszczyzny dyskryminacji według informacji przekazanych przez ankietowanych cudzoziemców 
Praca cudzoziemców w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem danych przekazanych przez Główny Inspektorat Pracy- stan na dzieo 14 marca 2011 r.) 
Podsumowanie