Bibliografia
Okładla dla

Dostępność polskich wyższych uczelni dla osób niepełnosprawnych

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR)

Autor/-ka Lucjan Klyszcz
Rok2007
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
ISBN978-83-925390-8-7
Link do publikacji

Obszar Edukacja

Zasadniczym celem sondażu było zbadanie dostępności polskich wyższych uczelni dla osób niepełnosprawnych. Część pierwsza badania miała przynieść odpowiedź na pytanie, czy w uczelniach wyższych istnieją osoby lub struktury wyspecjalizowane do kontaktów z kandydatami lub studentami niepełnosprawnymi. Ta część badania odnosi się w równej mierze do wszystkich rodzajów niepełnosprawności. Część druga miała stanowić próbę uszczegółowienia problemu na przykładzie kandydatów niewidomych i słabowidzących, których sytuacja jest szczególnie trudna. Mimo, iż badanie koncentrowało się wyłącznie na osobach z dysfunkcją wzroku, jego wyniki w większości przypadków dają się uogólnić również na inne rodzaje niepełnosprawności. Z uprzednio przeprowadzonego badania opinii niewidomych i słabowidzących studentów wiadomo, że poszczególne wyższe uczelnie bardzo różnią się pod względem stosunku do niepełnosprawnych kandydatów. Niektóre uczelnie posiadają wyspecjalizowane jednostki administracyjne lub osoby delegowane do rozwiązywania problemów niepełnosprawnych kandydatów na studia. W innych uczelniach nie istnieją struktury tego rodzaju, lecz obowiązują zwyczajowe sposoby podejmowania decyzji w kwestii przyjmowania osób niepełnosprawnych, na przykład decyduje o tym rektor lub kanclerz. Istnieje też grupa wyższych uczelni, w których niepełnosprawny kandydat na studenta napotyka przeszkodę w postaci całkowitego braku osób kompetentnych.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
Wstęp
Założenia
Badana populacja
Technika realizacji
Raport
Dostępność polskich wyższych uczelni dla osób z dysfunkcją wzroku
Do kogo w uczelni winien zgłosić się niewidomy lub słabowidzący kandydat na studenta?
Opinie osób odpowiedzialnych za kontakt z niepełnosprawnymi studentami
Możliwość studiowania przez osoby z poważną dysfunkcją wzroku
Podsumowanie
Aneks
Kwestionariusz