Bibliografia
Okładla dla

Discrimination against and living conditions of Roma women in 11 EU Member States

Agencja Praw Podstawowych (FRA),

Rok2014
Okres2011
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Zmienne metryczkowe narodowość , płeć , wiek
ISBN978-92-9239-324-3
Link do raportu

Badanie prowadzone w 2011 r. przez Agencję Praw Podstawowych, ONZ Program ds. Rozwoju i Bank Światowy.  Dane zebrane w 11 krajach europejskich, tj,: Bułgarii, Czechach, Francji, Grecji, Węgrzech, Włoszech, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Hiszpanii, dotyczyły warunków spoleczno-ekonomicznych, doswiadczania dyskryminacji oraz świadomość przysługujących praw. Celem badania bylo przeanalizowanie sytuacji spoelczności romskiej w obszarze zatrudnienia, edukacji, zdrowia oraz warunków mieszkaniowych, jak również kwestii związanych z równym traktowaniem i świadomością przysługujących praw.
Należy podkreślić, że pochodzenie romskie osób badnych bylo okreslane na podstawie ich deklaracji, czyli świadomości i poczucia przynależności do społeczności romskiej.

Kto uczestniczył w bdaniu i jak je prowadzono?

  • w każdym z państw członkowskich przebadano 100 rodzin romskich i 500 nie-romskich,
  • gospodarstwo uznano za "romskie" jeśli przynajmniej jedna osoba z tej rodziny identyfikowala się jak osoba, pochodzenia romskiego i wyraziła chęc udziału w badaniu,
  • w sumie we wszystich krajach przebadano 10 811 gospodarstw romskich i 5 508 nie-romskich, dostarczając informacji nt. 61 271 członków i czlonkiń tych rodzin,
  • zebrano dane nt. 14 104 kobiet oraz 13 521 mężczyzn pochodzenia romskiego, powyżej 16 roku życia, jak również 9 161 dziewczynek i 9 594 chłopców poniżej 16 roku zycia, żyjących w rosmkich gospodarstwach domowych,
  • gospodarstwa "nie-romskie" to te na tym samym terenie lub w najbliższym sąsiedztwie biorących udzial w badaniu gospodarstw romskich,
  • informacje nt. gospodarstw oraz osób w nich żyjących zbierane były w bezpośrednich wywiadach z przynajmniej jednym członkiem/członkinią takiej rodziny, mających przynajmniej 16 lat,
  • większośc biroących udzialw  badaniu osob pochodzenia romskiego było obywatelami/kami kraju zamieszkania, z wyjatkiem Włoch gdzie 40% badanych osób nie mialo wloskiego obywatelstwa.

 

SPIS TREŚCI

FOREWORD 
INTRODUCTION 
KEY FINDINGS 
1 EDUCATION 
1.1. Literacy 
1.2. School attendance 
1.3. School attendance patterns by country 
2 EMPLOYMENT 
2.1. Self-declared main activity status 
2.2. Employment patterns of paid work 
2.3. Unemployment 
2.4. Experience of discrimination when looking for a job 
3 HEALTHCARE 
3.1. Health status 
3.2. Limitations in daily activities 
3.3. Eligibility for and access to health services 
4 HOUSING 
4.1. Housing deprivation 
5 FINANCIAL SITUATION
5.1. At risk of poverty 
5.2. Entitlement to pension benefits 
6 PERCEPTION OF DISCRIMINATION AND RIGHTS AWARENESS 
6.1. Awareness of anti-discrimination employment laws 
6.2. Knowledge of support organisations for victims of discrimination 
7 ACTIVE CITIZENSHIP AND MARITAL STATUS OF ROMA WOMEN 
7.1. Voting 
7.2. Early marriage 
CONCLUSIONS 
ANNEXES 
The survey in a nutshell 
Key terms and concepts 
BIBLIOGRAPHY