Bibliografia
Okładla dla

DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W POLSCE WOBEC KOBIET I WOBEC MĘŻCZYZN. CZĘŚĆ I – RAPORT Z BADAŃ OGÓLNOPOLSKICH

Wyniki badań TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

TNS OBOP,

Rok2010
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Zmienne metryczkowe płeć
Podmiot zlecający badanieMinisterstwo Pracy i Polityki Spłecznej
Link do raportu

Przesłanki Płeć

 Pierwsza część badania dotyczącego diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce wobec kobiet i wobec mężczyzn - badanie ilościowe na ogólnopolskich, reprezentatywnych próbach Polaków (ogólnopolska, reprezentatywna próba kobiet i ogólnopolska, reprezentatywna próba mężczyzn).


SPIS TREŚCI

Informacje o badaniu
Wstęp 
Najważniejsze wyniki i wnioski

1. Opinie na temat zjawiska przemocy w rodzinie 
1.1. Opinie na temat różnych form przemocy w rodzinie – postawy wobec stereotypów
1.2. Stereotyp ofiary i stereotyp sprawcy przemocy w rodzinie ze względu na płeć 
1.3. Przemoc w rodzinie a płeć ofiar i sprawców – postrzeganie zmian

2. Znajomość rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie wobec kobiet i wobec mężczyzn 
2.1. Znajomość rodzin z problemem przemocy psychicznej, emocjonalnej 
2.2. Znajomość rodzin z problemem przemocy ekonomicznej
2.3. Znajomość rodzin z problemem przemocy fizycznej 
2.4. Znajomość rodzin z problemem przemocy seksualnej

3. Doświadczenia z przemocą w rodzinie 
3.1. Kontakt z przemocą rodzinie – niezależnie od formy przemocy
3.2. Kontakt z przemocą psychiczną w rodzinie
3.3. Kontakt z przemocą ekonomiczną w rodzinie 
3.4. Kontakt z przemocą fizyczną w rodzinie
3.5. Kontakt z przemocą seksualną w rodzinie 

4. Ofiary przemocy w rodzinie 
4.1. Ofiary przemocy w rodzinie – niezależnie od formy przemocy
4.1.1. Charakterystyka ofiar-kobiet 
4.1.2. Charakterystyka ofiar-mężczyzn
4.1.3. Ofiary przemocy w rodzinie a sytuacja materialna
4.1.4. Ofiary przemocy w rodzinie a województwo 
4.1.5. Kontakt z poszczególnymi formami przemocy – liczba form doświadczanej przemocy 
4.2. Ofiary przemocy psychicznej w rodzinie
4.2.1. Charakterystyka ofiar-kobiet przemocy psychicznej 
4.2.2. Charakterystyka ofiar-mężczyzn przemocy psychicznej
4.2.3. Ofiary przemocy psychicznej w rodzinie a sytuacja materialna 
4.2.4. Ofiary przemocy psychicznej w rodzinie a województwo
4.3. Ofiary przemocy ekonomicznej w rodzinie 
4.3.1. Charakterystyka ofiar-kobiet przemocy ekonomicznej
4.3.2. Charakterystyka ofiar-mężczyzn przemocy ekonomicznej 
4.3.3. Ofiary przemocy ekonomicznej w rodzinie a sytuacja materialna
4.3.4. Ofiary przemocy ekonomicznej w rodzinie a województwo 
4.4. Ofiary przemocy fizycznej w rodzinie 
4.4.1. Charakterystyka ofiar-kobiet przemocy fizycznej
4.4.2. Charakterystyka ofiar-mężczyzn przemocy fizycznej 
4.4.3. Ofiary przemocy fizycznej w rodzinie a sytuacja materialna
4.4.4. Ofiary przemocy fizycznej w rodzinie a województwo 
4.5. Ofiary przemocy seksualnej w rodzinie 

5. Przemoc wobec innych członków gospodarstwa domowego
5.1. Przemoc w rodzinie wobec innych członków gospodarstwa domowego – niezależnie od formy przemocy
5.2. Przemoc psychiczna w rodzinie wobec innych członków gospodarstwa domowego
5.3. Przemoc ekonomiczna w rodzinie wobec innych członków gospodarstwa domowego 
5.4. Przemoc fizyczna w rodzinie wobec innych członków gospodarstwa domowego
5.5. Przemoc seksualna w rodzinie wobec innych członków gospodarstwa domowego 

6. Sprawcy przemocy w rodzinie
6.1.Sprawcy przemocy w rodzinie – niezależnie od formy przemocy 
6.1.1. Charakterystyka sprawców-kobiet przemocy w rodzinie na podstawie autodeklaracji sprawców
6.1.2. Charakterystyka sprawców-mężczyzn przemocy w rodzinie na podstawie autodeklaracji sprawców
6.1.3. Charakterystyka sprawcy przemocy w rodzinie według relacji ofiary 
6.2.Sprawcy przemocy psychicznej w rodzinie 
6.2.1. Charakterystyka sprawców-kobiet przemocy psychicznej w rodzinie na podstawie autodeklaracji sprawców
6.2.2. Charakterystyka sprawców-mężczyzn przemocy psychicznej w rodzinie na podstawie autodeklaracji sprawców
6.2.3. Charakterystyka sprawcy przemocy psychicznej w rodzinie według relacji ofiary
6.3.Sprawcy przemocy ekonomicznej w rodzinie
6.3.1. Charakterystyka sprawców-kobiet przemocy ekonomicznej w rodzinie na podstawie autodeklaracji sprawców
6.3.2. Charakterystyka sprawców-mężczyzn przemocy ekonomicznej w rodzinie na podstawie autodeklaracji sprawców
6.3.3. Charakterystyka sprawcy przemocy ekonomicznej w rodzinie według relacji ofiary
6.4.Sprawcy przemocy fizycznej w rodzinie
6.4.1. Charakterystyka sprawców-kobiet przemocy fizycznej w rodzinie na podstawie autodeklaracji sprawców
6.4.2. Charakterystyka sprawców-mężczyzn przemocy fizycznej w rodzinie na podstawie autodeklaracji sprawców
6.4.3. Charakterystyka sprawcy przemocy fizycznej w rodzinie według relacji ofiary
6.5.Sprawcy przemocy seksualnej w rodzinie
6.5.1. Charakterystyka sprawców przemocy seksualnej w rodzinie na podstawie autodeklaracji sprawców
6.5.2. Charakterystyka sprawcy przemocy seksualnej w rodzinie według relacji ofiary

7. Okoliczności przemocy w rodzinie

8. Życie w strachu

9. Korzystanie z pomocy instytucji i organizacji 

10. Łatwość przyznania się do bycia ofiarą i bycia sprawcą przemocy w rodzinie

11. Polski system prawny wobec ofiar przemocy w rodzinie 
Przemoc w rodzinie wobec kobiet i wobec mężczyzn – podsumowanie i wnioski 
Margines błędu przy wnioskowaniu
Kontrola realizacji i jakości badania w TNS OBOP

 

Zobacz też cz.II >>>

Zobacz też raport z badań jakościowych >>>