Bibliografia
Okładla dla

Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: przemoc w rodzinie z perspektywy dorosłej populacji Polski

Millward Brown SMG/KRC,

Rok2011
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne
Zmienne metryczkowe miejsce zamieszkania , płeć , status zawodowy , wiek , wykształcenie
Podmiot zlecający badanieMinisterstwo Pracy i Polityki Spłecznej
Link do raportu

Przesłanki Płeć

Celem badania była analiza zjawiska przemocy w rodzinie z perspektywy dorosłej populacji Polski. Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie 2011 roku na reprezentatywnej próbie badanych w wieku ponad 18 lat.
Przedstawione w niniejszym raporcie wyniki pochodzą z pierwszego spośród czterech etapów projektu badawczego zatytułowanego „Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie w Polsce” - opracowanego i realizowanego przez Instytut Badania Rynku i Opinii Millward Brown SMG/KRC na zamówienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Kolejne części realizowanego projektu badawczego stanowią następujące badania:

I. Ogólnopolskie badanie profesjonalistów prowadzących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
II. Ogólnopolskie badanie osób stosujących przemoc w rodzinie, biorących udział w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych; oraz pilotażowe badanie osób stosujących przemoc w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności i osadzonych w jednostkach penitencjarnych
III. Badanie eksperckie IDEABLOG – realizowane na platformie internetowej wśród profesjonalistów zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie.

 

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE O BADANIU 
1.1 Problematyka i cele badania 
1.2 Definicje 
1.3 Metoda badawcza 

2. PRÓBA BADAWCZA 
2.1 Dobór próby 
2.2 Charakterystyka próby 

3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW 

4. WYNIKI SZCZEGÓŁOWE 
4.1 Skala zjawiska przemocy w rodzinie z perspektywy osób stosujących przemoc 
4.1.1 Skala zjawiska przemocy psychicznej w rodzinie 
4.1.2 Skala zjawiska przemocy fizycznej w rodzinie 
4.1.3 Skala zjawiska przemocy seksualnej w rodzinie 
4.1.4 Segmentacja polskiego społeczeństwa w rodzinie 
4.2 Wskazywane przyczyny stosowania przemocy w rodzinie 
4.3 Opinie na temat sposobów przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie 
4.4 Poziom akceptacji różnych form przemocy stosowanej wobec członków rodziny 
4.4.1 Poziom akceptacji różnych form przemocy stosowanej wobec partnera/partnerki 
4.4.2 Poziom akceptacji różnych form przemocy stosowanej wobec dzieci 
4.4.3 Percepcja zjawiska przemocy w rodzinie 
4.5 Możliwe reakcje świadków na zjawisko przemocy w rodzinie 
4.6 Stosowane formy przemocy w rodzinie 
4.6.1 Przemoc fizyczna w rodzinie 
4.6.2 Przemoc psychiczna w rodzinie 
4.6.3 Przemoc seksualna w rodzinie 
4.7 Ofiary przemocy w rodzinie z perspektywy społeczeństwa i osób stosujących przemoc w rodzinie
4.7.1 Projekcja obszarów występowania przemocy w rodzinie 
4.7.2 Ofiary przemocy fizycznej z perspektywy osób stosujących przemoc fizyczną 
4.7.3 Ofiary przemocy psychicznej z perspektywy osób stosujących przemoc psychiczną 
4.7.4 Charakterystyka społeczno-demograficzna osób, które doświadczyły przemocy w rodzinie
4.8 Charakterystyka społeczno-demograficzna osób, które stosowały przemoc w rodzinie


Zobacz też inne części badania:
-  Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: komentarz do wyników badań
- Ogólnopolskie badanie profesjonalistów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
- Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie – badanie pilotażowe w jednostkach penitencjarnych
-
 Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: badanie uczestników programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych
Diagnoza dotycząca realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wykonywanych przez zespoły interdyscyplinarne/ grupy robocze