Bibliografia
Okładla dla

Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: komentarz do wyników badań

Badanie IDEABLOG

Millward Brown SMG/KRC,

Rok2011
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne
Podmiot zlecający badanieMinisterstwo Pracy i Polityki Spłecznej
Link do raportu

Przesłanki Płeć

Badanie IDEABLOG przeprowadzone zostało na specjalnej platformie internetowej w formie moderowanego forum dyskusyjnego w gronie ekspertów. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele wybranych grup zawodowych zajmujący się problemem przemocy w rodzinie. Badanie miało charakter ekspercki. Jego celem było poznanie opinii specjalistów na temat wyników przeprowadzonych badań oraz wybranych zagadnień dotyczących przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie w Polsce, a także pogłębienie i uzupełnienie interpretacji zebranych wyników. Dyskusja w gronie ekspertów umożliwiła pogłębioną interpretację wyników poprzez konfrontację wielu, zróżnicowanych opinii uczestników forum. Uczestnicy badania dokonali także oceny funkcjonowania elementów systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Polsce i wskazali pomysły możliwych usprawnień ich działania.
Główne zagadnienia poruszone w trakcie badania IDEABLOG dotyczyły:
1. WYSTĘPOWANIA PRZEMOCY W RODZINIE W POLSCE: skali zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce oraz czynników mających wpływ na ujawnianie przemocy w rodzinie
2. PRZYCZYN I POWODÓW WYSTĘPOWANIA PRZEMOCY W RODZINIE
3. ODDZIAŁYWAŃ INTERWENCYJNYCH I PRAWNYCH WOBEC SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE
4. REALIZACJI PROGRAMÓW ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE
5. OCENY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W POLSCE

 

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE O BADANIU 
2. UCZESTNICY BADANIA 
3. PODSUMOWANIE 
4. WYNIKI SZCZEGÓŁOWE 
4.1 Występowanie przemocy w rodzinie 
4.2 Przyczyny występowania przemocy w rodzinie 
4.3 Oddziaływania interwencyjne i prawne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
4.4 Realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
4.5 Ocena systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: rekomendacje 

 

Zobacz też pozostałe części badania:
Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: przemoc w rodzinie z perspektywy dorosłej populacji Polski
-
 Ogólnopolskie badanie profesjonalistów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie 
Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie – badanie pilotażowe w jednostkach penitencjarnych
-
 Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: badanie uczestników programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych
-
 Diagnoza dotycząca realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wykonywanych przez zespoły interdyscyplinarne/ grupy robocze