Bibliografia
Okładla dla

Czas na prawa. Polski Raport Social Watch 2008

Stowarzyszenie Koalicja KARAT

Rok2008
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
ISBN 83-919601-6-1
Link do publikacji

Social Watch jest siecią organizacji, zrzeszającą członków w ponad 60 krajach na całym świecie. Social Watch powstał w 1995 roku by stworzyć „miejsce spotkań dla organizacji pozarządowych, zajmujących się zagadnieniami społecznymi i zwalczaniem dyskryminacji ze względu na płeć” w celu promowania woli politycznej koniecznej do wpływania na ONZ by spełniał on dane przez siebie obietnice. Od tego czasu sieć wciąż się rozwija, zarówno pod względem merytorycznym, jak i liczby członków. Wydane zostało 13 rocznych raportów na temat postępów i niepowodzeń w walce z ubóstwem oraz dyskryminacją ze względu na płeć, które stanowią narzędzie rzecznictwa na poziomie lokalnym, regionalnymi i międzynarodowym.SPIS TREŚCI
Social Watch: promowanie odpowiedzialności
Social Watch na świecie
Przedmowa do raportu polskiego
Social Watch w Polsce

ARTYKUŁY TEMATYCZNE
Wprowadzenie: Prawa człowieka a system gospodarczy

Prawa w czasach kryzysu
(Roberto Bissio)

Prawdziwa historia podatków
(Nicholas Shaxson, John Christensen)

Struktura finansowa i prawna UE: implikacje dla podstawowych praw człowieka
(Mirjam van Reisen, Simon Stocker)

PRAWA CZŁOWIEKA W POLSCE

Prawa człowieka w Polsce – refleksje w związku z 60. Rocznicą Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
(Adam Bodnar, Helsińska Fundacja Praw Człowieka)

Rządowy projekt ustawy o równym traktowaniu. Analiza. Rekomendacje
(Krzystof Śmiszek, Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego)

Prawa człowieka w procesie sądowym
(Katarzyna Szymielewicz, Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników)

Sytuacja osób pozbawionych wolności. Podstawowe problemy
(Maria Niełaczna, Witold Klaus, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej)

Ochrona uchodźców w Polsce – między teorią a praktyką
(Agata Foryś, Helsińska Fundacja Praw Człowieka; Agnieszka Kosowicz, Polskie Forum Migracyjne; Maciej Fagasiński, Amnesty International)

Szkoła etnocentryzmu?
(Joanna Konieczna-Sałamatin Towarzystwo Demokratyczne „Wschód”/Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego)

Kobiety w polityce
(Małgorzata Żuk, NEWW-Polska)

Nierówne traktowanie. Sytuacja kobiet i mężczyzn w nowym systemie emerytalnym w Polsce
(Irena Wóycicka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową)

Prawa reprodukcyjne
(Wanda Nowicka, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny)

Sytuacja osób LGBT w Polsce. Raport z analizy sytuacji społecznej
(Greg Czarnecki, Kampania Przeciw Homofobii)

Podstawowe dane o osobach niepełnosprawnych w Polsce, a właściwie brak danych
(Małgorzata Peretiatkowicz, Piotr Todys, Fundacja TUS)

Prawa dzieci-ofiar przemocy w rodzinie – analiza
(Olga Kudanowska, Fundacja Dzieci Niczyje; Agnieszka Olszewska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej)

Prawa człowieka w biznesie: czyje zyski i czyja odpowiedzialność?
(Katarzyna Szymielewicz, Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników (ICJ))

Polska pomoc rozwojowa a Deklaracja ONZ o Prawie do Rozwoju. Próba oceny
(Kasia Staszewska, Marek Marczyński, Instytut Globalnej Odpowiedzialności)

RAPORTY KRAJOWE

Bułgaria
Czechy
Litwa
Łotwa
Mołdowa
Polska
Rumunia
Serbia
Słowacja
Słowenia
Tanzania
Węgry