Bibliografia
Okładla dla

CUDZOZIEMCY W KRAKOWIE - suplement do Raportu. Stan wprowadzania rekomendacji.

Stowarzyszenie Promocji Wielokulturowości INTERKULTURALNI PL

Rok2012
Zasięglokalny
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
ISBN978-83-933307-1-3


Jednym z rezultatów przeprowadzonego projektu był raport pt. „Cudzoziemcy w Krakowie”. Przedstawiono w nim analizę funkcjonowania poszczególnych instytucji i zawarto rekomendacje odnośnie sposobu polepszenia obsługi cudzoziemców. Prezentacja raportu odbyła się podczas konferencji prasowej, finalizującej projekt.
Dokładny stan wprowadzania rekomendacji sprawdziliśmy 3 miesiące po zakończeniu projektu. Niestety, pomimo pozytywnych reakcji oraz deklaracji duża część rekomendacji nie została wprowadzona. Z tego względu postanowiliśmy zrealizować projekt będący kontynuacją wcześniejszego monitoringu: „Działanie na rzecz zmiany. Realizacja zaleceń raportu Cudzoziemcy w Krakowie ”.
(z Wprowadzenia)


SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie.
1.1. Projekt prymarny.
1.2. „Działanie na rzecz zmiany. Realizacja zaleceń raportu Cudzoziemcy w Krakowie ”.
2. Wypowiedzi cudzoziemców.
2.1. Minh Quyen Nguyen (Wietnam)
2.2. Aspasia Koulouri (Grecja)
3. Wnioski i rekomendacje.
3.1. Odział do Spraw Cudzoziemców.
3.2. Urząd Miasta Krakowa- Referaty Meldunkowe.
3.3. Narodowy Fundusz Zdrowia.
3.4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
3.5. Straż Graniczna.
3.6. Policja.
3.7. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie.
3.8. Regionalny Dworzec Autobusowy.
3.9. Komunikacja kolejowa oraz Dworzec PKP.
3.9.1. PKP S.A.
3.9.2. PKP Intercity
3.9.3. Przewozy Regionalne
4. Abolicja
4.1. Oddział ds. Obsługi Cudzoziemców
4.2. Straż Graniczna
Zamiast podsumowania