Bibliografia
Okładla dla

Countering the stigmatisation and discrimination of people with mental health problems in Europe

Komisja Europejska,

Autor/-ka David McDaid
Rok2010
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumentupublikacja przeglądowa
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Link do publikacji

Problemy ze zdrowiem psychicznym mają niekorzystny wpływ zarówno na życie osobiste, jak i sytuację ekonomiczną w całej Europie. Stygmatyzacja i dyskryminacja jeszcze pogarszają tę sytuację. Co za tym idzie, pojawiają się negatywne postawy wobec osób z problemami psychicznymi, w szczególności fałszywy pogląd, że mogą one być niebezpieczne, dodatkowo wzmacniany przez media. Negatywny postawy występują nie tylko w społeczeństwie czy mediach, lecz również wśród specjalistów od zdrowia psychicznego. Te i inne elementy stygmatyzacji zwiększają społeczny dystans i prowadzą do społecznego wykluczenia. Zmniejszają, na przykład, szanse na dostęp do zatrudnienia czy też opieki zdrowotnej.
(fragment)

SPIS TREŚCI
1. Introduction
2. What do we mean by stigma and discrimination?
3. What do we know about the attitude of the general population towards mental health problems?
3.1 Mental disorders and violence
The critical role of the media
4. What about the attitude of professionals?
5. What are the consequences of stigmatisation?
5.1 Employment
5.1.2 Barriers to employment
5.2 Access and utilisation of health care services
6. What potential interventions are available to tackle stigma and discrimination?
6.1 Anti-stigma campaigns
6.2 Tackling discrimination in the labour market
6.3 Improving access to services that best meet needs
6.4 Anti discriminatory legislation
Conclusions
References