Bibliografia
Okładla dla

Cooking, caring and volunteering: unpaid work around the world

OECD, Directorate for employment, labour and social affair,

Rok2010
Zasięgmiędzynarodowy
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne
Zmienne metryczkowe płeć , status zawodowy , wiek
Link do raportu

Obszar Praca
Przesłanki Płeć

Praca domowa stanowi ważny element działalności gospodarczej i ignorowanie jej może prowadzić do błędnych wniosków na temat poziomu i zmian w zasobności. Ten raport rzuca światło na istotę nieodpłatnej pracy poprzez szczegółowe badania wykorzystania czasu w 26 krajach OBWE i 3 rozwijających się gospodarczo. Wyniki pokazuję, że 1/3 do połowy całej działalności gospodarczej w ww. krajach nie jest uwzględniana w pomiarach tradycyjnymi wskaźnikami takimi jak np. PKB. We wszystkich krajach w większości kobiety wykonują taka pracę, chociaż w pewnym stopniu równoważy to fakt (w rożnych krajach w rożnym stopniu), że wykonują mniej pracy rynkowej.


SPIS TREŚCI
Acknowledgements
Abstract
Resume
Cooking, caring and volunteering: unpaid work around the world
1. Unpaid work as an important social indicator
2. Defining unpaid work
3. Measuring unpaid work
3.1 Time use in OECD countries and emerging economies
3.2 Gender differences in unpaid work
4. Types of unpaid work
4.1 Routine housework
4.2 Childcare
4.3 Care for adults
5. Participation rates and time spent by participants
5.1 Voluntary work
5.2 Cooking and food clean-up
5.3 Gender differences by type of unpaid work
6. Time use by socioeconomic characteristics
7. Value of the time devoted to household production
8. Conclusions
References
Annex A1: Main features of time-use surveys
A1.1 Sample design
A1.2 Time-use recording
A1.3 Activity classification
A1.4 Number of diary days
A1.5 Period over which the survey is conducted
A1.6 Recording of simultaneous activities