Bibliografia

Raport został przygotowany przez Komisję Europejską na wniosek Rady Europejskiej. Analizuje polityki i instrumenty istniejące na szczeblu Unii Europejskiej, które mają wspierać integrację Romów. Analizie poddano: obowiązujące ramy prawne, działalność Agencji Praw Podstawowych, działania podjęte przeciwko dyskryminacji i różnych polityk (polityki spójności, polityki zatrudnienia, polityki integracji społecznej, edukacji, kultury i polityki młodzieżowej, polityki zdrowia publicznego, polityki rozwoju obszarów wiejskich, polityki równości płci ). Ponadto raport skupia się na działaniach (takich jak prowadzenie badań i monitorowania sytuacji Romów, udział Romów w projektowaniu i wdrażaniu polityki i innych elementów), które są kluczowe dla postępu w zakresie integracji Romów.

SPIS TREŚCI
1. Introduction
2. Legislation and Rights
3. Cohesion Policy 
4. Action against Discrimination and Cooperation with Civil Society
5. Employment Policy
6. Social Inclusion Policy
7. Education, Culture and Youth Policy
8. Public Health Policy
9. Rural Development Policy 
10. Enlargement Policy 
11. Gender Equality Policy 
12. The Fundamental Rights Agency of the EU 
13. Conclusions