Bibliografia
Okładla dla

Combating violence against women

Stocktaking study on the measures and actions taken in Council of Europe member States

Rada Europy,

Rok2006
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Link do raportu

Przesłanki Płeć

Monitoring przeprowadzony przez Dyrektoriat Generalny ds Praw Człowieka Rady Europy przeprowadził badanie ankietowe na temat prowadzonej polityki i podjętych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy, jak również przepisów prawnych w krajach członkowskich.

SPIS TREŚCI
The challenge of violence against women

Extent of the problem
The cost of violence
Sources for assessing progress in the member states

Measures to protect victims
Legal measures
Safety measures, services and support
Perpetrator resocialisation
Intersections with child protection

Measures to deter and punish violence against women
Penalisation and prosecution
Attrition and diversion
Sexual harassment and stalking
Role of advocacy

Approaches to linking different legal frameworks
Linking criminal law and protective measures
Linking penalisation of domestic violence and child contact regulation
Linking domestic violence measures with immigration law
Systematic inter-agency co-operation to ensure effective and rapid intervention

Holistic approaches and awareness-raising
Specific comprehensive laws
Dissemination of Recommendation Rec (2002) 5 and cross-sectoral awareness-raising
National Action Plans
Education and professional training

Monitoring progress in the member states
Responses to the survey of the CDEG
Recommendations for future monitoring

Summary and recommendations
Measures to protect and empower victims
Measures to punish and deter violence
Cross-sectoral measures

Appendix I: Dissemination of Recommendation Rec (2002) 5
Appendix II: Results of monitoring framework