Bibliografia
Okładla dla

Brunatna Księga 2011-2012

Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ

Autor/-ka Marcin Kornak
Rok2013
Okres2011-2012
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
ISBN978-83-928440-6-8
Link do raportu

Obszar Prawo

Brunatna Księga ukazuje nam ważny fragment naszej rzeczywistości społecznej. Po raz kolejny Marcin Kornak i jego współpracownicy, z Anną Tatar na czele, odsłaniają przed opinią publiczną zbiór faktów świadczących o tym, że – niestety – rasizm, antysemityzm, homofobia, ksenofobia i inne uprzedzenia pozostają realnym problemem. Agresja motywowana uprzedzeniami jest nieodłączną częścią owego problemu. Jej ofiarami stać się mogą wszyscy, którzy z jakiejkolwiek przyczyny nie przystają do ideologicznego schematu tzw. „prawdziwego Polaka” – wąskiej kategorii służącej do piętnowania, wykluczania, poniżania wszelkiej odmienności.
Podstawowym warunkiem zmierzenia się z problemem jest uznanie jego istnienia. Właśnie temu służy Brunatna Księga.
Wydawałoby się, że w kraju tak doświadczonym przez historię, w tym także historię Holokaustu, czystek etnicznych i totalitaryzmu, będziemy szczególnie wrażliwi na przejawy neofaszyzmu i pokrewnej mu nienawiści. Niestety, praktyka ostatnich lat wskazuje na coś wręcz przeciwnego. Incydenty ksenofobiczne są często bagatelizowane, ignorowane, wypierane ze świadomości i debaty publicznej. Co więcej, osoby i organizacje takie jak Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”, dążące do przełamywania zmowy milczenia wokół opisanych w Brunatnej Księdze zjawisk, same stają się przedmiotem agresji werbalnej i fizycznej, niewybrednych ataków i obelg ze strony skrajnej prawicy i jej sympatyków.