Bibliografia
Okładla dla

Brak misji na wizji i wizji w edukacji. Media publiczne i polityka edukacyjna na rzecz równości płci. Raport

Fundacja Feminoteka

Rok2009
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
ISBN978-83-62206-08-7
Link do raportu

Przesłanki Płeć

Media to główne źródło informacji i kształtowania świadomości społecznej. Muszą więc brać pod uwagę dynamikę społeczną i różne perspektywy – mówiła podczas debaty organizowanej przez Feminotekę w 2008 roku Susan Caro, przedstawicielka BBC z Wielkiej Brytanii, reprezentująca Centrum Różnorodności, które działa przy BBC i ma na celu promocję różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji w mediach ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, wiek, wyznanie czy stopień niepełnosprawności. To właśnie m.in. równościowy program w BBC, był inspiracją dla naszego monitoringu polskich mediów publicznych.
Nasz wybór padł na media publiczne także z innych powodów – są one w Polsce wciąż obszarem mało zbadanym, jeśli chodzi o ich analizę pod kątem polityki równości płci, a przecież skupiają jak w soczewce wszystkie znaczące elementy opresji związanej z różnicą płci. Interesowały nas przede wszystkim media publiczne, ponieważ na nich spoczywa obowiązek realizowania polityki równości płci. Jako nadawcy publiczni zobowiązani są do realizowania misji, a także do przestrzegania zasady równości płci.
(Joanna Piotrowska, Wstęp)

SPIS TREŚCI

MEDIA
Seksistowski szum medialny Joanna Piotrowska
1. Monitoring Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
1.1. Rozbudzanie nadmiernych nadziei. Dokumenty polskiej
telewizji publicznej a równość płci Magdalena Kicińska
1.2. Brak współpracy to aktywna współpraca?
Monitoring KRRiT z podjętych działań na rzecz równości płci Ingeborga Janikowska-Lipszyc
1.3. Równość płci niewidzialna. Monitoring strony internetowej KRRiT Joanna Piotrowska
2. Monitoring mediów publicznych
2.1 W informacjach kobiet brak. Wyniki monitoringu „Wiadomości” i „Panoramy” Magdalena Kicińska
2.2 W męskim gronie – „Rozmowa Jedynki” Agata Chełstowska
2.3 Seksistowski dyskurs. Monitoring Programu Trzeciego Polskiego Radia Julia Żabowska
2.4 Dyskryminacja w Polskim Radiu – była czy nie? Analiza przypadku Magdalena Kicińska
3. Media i płeć na świecie
3.1 Wiadomości oknem na świat mężczyzn Magdalena Kicińska
3.2 Kto robi wiadomości Margaret Gallanger

EDUKACJA
Edukacja i równość płci: kilka uwag Anna Dzierzgowska
1. Monitoring instytucji publicznych zajmujących się edukacją
1.1. Gorsza strona Ministerstwa Edukacji Narodowej. Monitoring stron internetowych MEN Magdalena Kicińska
1.2. Strony bez równości. Monitoring stron internetowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Magdalena Kicińska
1.3. Druga płeć na uniwersytetach. Analiza stron internetowych wybranych uczelni wyższych Julia Zimmermann
1.4. Kto nas nauczy równościowego alfabetu? Analiza studiów gender w Polsce Katarzyna Kucewicz, Monika Wieczorek
1.5. Portal Scholaris: analiza scenariuszy szkolnych uroczystości Anna Dzierzgowska
1.6. Edukacja nie dla dziewczynek. Ocena Sprawozdania ministra edukacji z realizacji „Programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2009-2013” pod względem polityki równościowej Agnieszka Sosińska
1.7. Edukacja bez równości. Działania MEN i MNiSW w sprawozdaniu Pełnomocnika ds. Równego Traktowania – analiza Joanna Piotrowska
2. Edukacja równościowa w przepisach UE i w praktyce
2.1. Dzień dziewczynek i nowe drogi dla chłopców – polityka równości płci w edukacji w UE Krzysztof Śmiszek
2.2. To cóż, że w Szwecji. Równe traktowanie w edukacji. Szwedzki model
Krzysztof Śmiszek
2.3. Ochrona prawna przed dyskryminowaniem studentek i studentów uczelni wyższych w Polsce Karolina Kędziora